Barbara Marić

Barbara Marić, doktorandica iz područja temeljnih medicinskih znanosti, trenutno pohađa doktorski studij ”Molekularne bioznanosti” gdje je usmjerena na modul biomedicina. Završila je redovni integrirani diplomski…

Pročitaj više

Mataić Ana

Ana Mataić, dr. med., rođena je 11. prosinca 1984. godine u Slavonskom Brodu, gdje zavšava osnovnu školu i opću gimnaziju, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta…

Pročitaj više

Bogdanić Darija

Darija Bogdanić, dr. med., diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog staža počinje raditi kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske…

Pročitaj više

Škrobo Tea

Škrobo Tea rođena je u Puli, gdje je završila opću gimnaziju. Medicinski fakultet u Rijeci upisala je akademske godine 2011./2012., a diplomirala 2017. godine. Tijekom…

Pročitaj više

Hadrović Ksenija

Ksenija Hadrović završila je 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij Latinskoga jezika i rimske književnosti i studij Komparativne književnosti. Od 1998. radi kao profesorica…

Pročitaj više

Ječminek Blaženka

Blaženka Ječminek nakon završene gimnazije u Bjelovaru upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 1982. godine i stekla zvanje diplomirani inženjer matematike – praktična matematika…

Pročitaj više

Brkić Selena

Selena Brkić rođena je u Zagrebu, gdje je završila opću gimnaziju i srednju glazbenu školu, a zatim upisala Filozofski fakultet na kojemu je diplomirala kroatistiku…

Pročitaj više

Platužić Željko

Željko Platužić nakon završene opće gimnazije, upisuje Hrvatske studije, gdje je diplomirao studij filozofije  i hrvatske kulture. Nakon završetka studija, radi u zagrebačkim srednjim školama kao…

Pročitaj više

Komparak Andrija

Andrija Komparak djetinjstvo i osnovnu školu završio je u gradu Korčuli, a gimnaziju i fakultet u Zagrebu. Diplomirao je povijest i sociologiju. Od 2009. godine radi…

Pročitaj više