Barbara Marić

Barbara Marić, doktorandica iz područja temeljnih medicinskih znanosti, trenutno pohađa doktorski studij ”Molekularne bioznanosti” gdje je usmjerena na modul biomedicina. Završila je redovni integrirani diplomski…

Pročitaj više

Mataić Ana

Ana Mataić, dr. med., rođena je 11. prosinca 1984. godine u Slavonskom Brodu, gdje zavšava osnovnu školu i opću gimnaziju, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta…

Pročitaj više

Bogdanić Darija

Darija Bogdanić, dr. med., diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog staža počinje raditi kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske…

Pročitaj više

Škrobo Tea

Škrobo Tea rođena je u Puli, gdje je završila opću gimnaziju. Medicinski fakultet u Rijeci upisala je akademske godine 2011./2012., a diplomirala 2017. godine. Tijekom…

Pročitaj više

Vuletić Marko

Dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije, rođen je 5. listopada 1987. godine u Sisku, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Upisuje…

Pročitaj više

Vladić Anđa

Vladić Anđa, prof. fizike i kemije, osnovnu i srednju školu završila je u Tomislavgradu. Nakon toga upisuje Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer fizika…

Pročitaj više

Bogadi Ivan

Bogadi Ivan, dr. med. dent., 2016. godine završio je studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Stomatološku karijeru započeo je u Dentalnom implatoprotetskom centru…

Pročitaj više

Rezo Marijo

Rezo Marijo je dentalni tehničar s dvadeset godina iskustva upravljanja vlastitim dentalnim laboratorijem. Održao je veliki broj radionica, tečajeva i predavanja čije ga reference kao…

Pročitaj više

Husedžinović Sanja

Sanja Husedžinović, univ. mag. med. dent., spec. oralne kirurgije, nakon završene opće gimnazije u Zagrebu, 2001. godine upisuje Stomatološki fakultet na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirala…

Pročitaj više