KAKO JE DOŠLO DO POKRETANJA PROJEKTA

Učilište Ambitio uspješnom prijavom na natječaj za program Erasmus+ 2018. godinu (Ključna aktivnost 1 u području obrazovanja odraslih) financiranom sredstvima iz Erasmus+ programa Europske Unije provest će tri mobilnosti osoblja u inozemstvo. Učilište će kroz ovaj projekt razviti kapacitete za djelovanje na međunarodnoj razini, unaprijediti vlastitu strategiju internacionalizacije i postići veću kvalitetu obrazovanja i upravljanja ustanovom.

 

Učilište Ambitio koje ima značajno iskustvo u razvoju inovativnih programa za obrazovanje odraslih, kao i u izvođenju EU projekta, prepoznalo je potrebu za poboljšanjem kvalitete obrazovnih usluga, unaprjeđenje upravljanja ljudskim resursima, samostalnim razvojem sustava za e-učenje i internacionalizacijom Učilišta kroz provođenje mobilnosti osoblja. Potrebni početni koraci za internacionalizaciju Učilišta ostvarit će se  razvojem neformalne mreže potencijalnih partnera sa šireg europskog prostora, kojom će se otvoriti vrata za buduća strateška partnerstva i suradnju s obrazovnim organizacijama i ustanovama iz Europe te omogućiti razvijanje zajedničkih projekata koji će doprinositi stvaranju inovativnih ideja, razmjeni dobre prakse i unaprjeđivanju obrazovnih modela i metoda poučavanja.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za polaznike

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Program Erasmus+ 2018.: Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Projekt mobilnosti za osoblje u obrazovanju odraslih)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Partner projekta: ITC International TEFL Certificate s.r.o. – Češka

 

Opći i specifični ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je unaprijediti nastavne procese temeljene na inovativnim metodama poučavanja, doprinijeti daljnjem razvoju i primjeni e-učenja te poboljšati kvalitetu i učinkovitost obrazovnih procesa boljim upravljanjem ljudskim resursima.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Ojačati vještine i kompetencije zaposlenika i nastavnika Učilišta u primjeni inovativnih metoda poučavanja u općem (nestrukovnom) obrazovanju odraslih, uključujući i napredne metode e-učenja
 2. Ojačati vještine i kompetencije zaposlenika Učilišta za učinkovito upravljanje ljudskim resursima
 3. Unaprijediti sustave za e-učenje Učilišta

Svrha projekta:

Svrha projekta je unaprjeđenje primjene inovativnih metoda poučavanja i naprednih metoda e-učenja te razvoj vještina digitalne pismenosti zaposlenika, nastavnika i polaznika obrazovnih programa Učilišta Ambitio u području općeg (nestrukovnog) obrazovanja odraslih. To će se postići provedbom 3 mobilnosti, po jedna za svakog sudionika projekta u trajanju ukupno 7 dana (5 dana tečaja i 2 dana putovanja). Tečajeve će izvodi partner ITC International TEFL Certificate s.r.o. iz Češke i to:

 1. Inovativni pristupi poučavanju – Helsinki (Finska)
 2. Korištenje platformi za e-učenje – Prag (Češka)
 3. Upravljanje ljudskim resursima – Prag (Češka)

Ciljevi ovih mobilnosti su postizanje definiranih ishoda učenja dogovorenih tečajeva te osnaživanje kompetencija zaposlenika Učilišta u primjeni:

 • inovativnih metoda poučavanja u općem obrazovanju odraslih
 • inovativnih metoda korištenja i razvoja sustava za e-učenje te
 • učinkovitog upravljanja ljudskim resursima.

Ciljne skupine projekta su:

 1. zaposlenici i nastavnici – vanjski suradnici Učilišta Ambitio i
 2. polaznici programa obrazovanja odraslih Učilišta Ambitio.

Ciljna skupina zaposlenika i nastavnika ovim će projektom dugoročno razviti nove vještine i steći dodatne kompetencije u primjeni inovativnih metoda poučavanja i naprednih metoda e-učenja, čime će se povećati i razina njihove digitalne pismenosti.

Ciljna skupina polaznika programa obrazovanja odraslih (koja je ujedno i krajnji korisnik projekta) ovim će projektom steći potrebne kompetencije za korištenje digitalnih resursa i sustava za e-učenje u stjecanju novih znanja i spoznaja, čime će se ujedno i dugoročno povećati razina njihove digitalne pismenosti. Projektom će se također potaknuti i razvoj svijesti pripadnika ove ciljne skupine o važnosti cjeloživotnog obrazovanja.

 

Rezultati projekta:

 • izrađena podstranica projekta unutar mrežne stranice Učilišta na engleskom i hrvatskom jeziku
 • 3 mobilnosti provedene u inozemstvu
 • provedene 2 radionice o inovativnim metodama poučavanja – ukupno 22 sudionika
 • provedene 3 radionice o e-učenju – ukupno 12 sudionika
 • izrađen je 1 plakat projekta tiskan u 2 primjerka
 • izrađene 4 vijesti (engl. newsletter) u pdf formatu
 • izrađena 2 video materijala o mobilnosti u Pragu
 • izrađena 3 diseminacijska video materijala o provedenim aktivnostima
 • izrađene i objavljene 3 vijesti (engl. newsletter) u online aplikaciji Mailchimp svim bivšim i aktualnim polaznicima programa, suradnicima u gospodarstvu te partnerskim institucijama o provedenim aktivnostima
 • 13 objava o provedenim aktivnostima na platformi EPALE
 • 12 objava o provedenim aktivnostima na stranici Linkedin 
 • 11 objava o provedenim aktivnostima na društvenoj stranici Facebook  
 • 2 objave u medijima na mrežnim stranicama: srednja.hr i educentar.hr .

Ukupna vrijednost projekta: 5.633,00 EUR

Ukupna EU bespovratna sredstva: 5.633,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseca, od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2019.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

Email: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

 

Sadržaj ove web stranice odražava isključivo stajalište autora web stranice i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.