31. 5. 2019. 

Izrađen je četvrti newsletter – rezultati projekta.

26. 5. 2019.

Video – tečaj/mobilnost “Inovativni pristupi poučavanju”

Video je snimljen u suradnji s partnerom ITC International iz Praga u okviru diseminacijskih aktivnosti projekta. Video govori o tečaju i slikovno prikazuje iskustva s tečaja Marije Zubak, stručne voditeljice obrazovanja u Helsinkiju te iskustva s provedenih radionica nakon tečaja u Učilištu Ambitio. Cilj sudjelovanja bio je steći znanja iz područja inovativnih metoda poučavanja te stečena znanja prenositi nastavnicima putem radionica kako bi se poboljšao nastavni proces s odraslim polaznicima. Na taj smo način educirali i motivirali nastavnike na produbljivanje i stjecanje novih nastavničkih kompetencija u ovom području. Na naše zadovoljstvo nastavnici su pokazali interes za novim radionicama koje će se održati u budućnosti.Video – tečaj/mobilnost “Upravljanje ljudskim resursima”

Video je snimljen u suradnji s partnerom ITC International iz Praga u okviru diseminacijskih aktivnosti projekta. Video govori o tečaju i slikovno prikazuje iskustva s tečaja Alena Stranjika, ravnatelja Učilišta Ambitio u Pragu. Cilj sudjelovanja bio je steći znanja iz područja učinkovitog upravljanja ljudskim resursima, sustavima nagrađivanja, motiviranja i sl.  kako bi se naprijedili i uskladili obrazovni i upravljački procesi Učilišta.Video – tečaj/mobilnost “Korištenje platformi za e-učenje”

Video je snimljen u suradnji s partnerom ITC International iz Praga u okviru diseminacijskih aktivnosti projekta. Video govori o tečaju i slikovno prikazuje iskustva s tečaja Željke Ciler, koordinatorice projekta u Pragu te iskustva s provedenih radionica nakon tečaja u Učilištu Ambitio. Cilj sudjelovanja bio je steći znanja iz područja korištenja i održavanja platforme za e-učenje Moodle u funkciji obrazovnog procesa te upoznati druge platforme (npr. Weebly). Na taj smo način educirali i motivirali nastavnike na produbljivanje i stjecanje novih digitalnih kompetencija u ovom području. Na naše zadovoljstvo nastavnici su pokazali interes za novim radionicama koje će se održati u budućnosti.

 

25. 4. 2019.

Izrađen je treći newsletter provedenih aktivnosti.

 

11. 4. 2019.

Provedena je treća radionica o e-učenju

Provedena je treća radionica o e-učenju pod nazivom „Primjena e-učenja u nastavi u obrazovanju odraslih“ za one nastavnike – vanjske suradnike Učilišta Ambitio koji još nisu sudjelovali na ovoj vrlo korisnoj radionici. Cilj radionice, kao i prošle dvije održane u veljači, bio je jačanje digitalnih vještina i kompetencija u području izrade digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja u sustavu za e-učenje za kvalitetno izvođenje nastave polaznicima programa obrazovanja odraslih. Tu interaktivnu radionicu ponovno je vodila Željka Ciler, ujedno koordinatorica projekta Erasmus+. Nastavnici su imali priliku postepeno učiti korake u procesu izrade digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja u sustavu za e-učenje Moodle (razne tekstualne i video resurse koristeći program Word i Powerpoint te internet). Ujedno im je objašnjen pojam i prednosti uporabe sustava za e-učenje u nastavi.

U veseloj motivirajućoj atmosferi nastavnici su ojačali svoje digitalne kompetencije koje će moći upotrijebiti kod razvijanja, ne samo novih digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja u sustavu za e-učenje online, već i u razvijanju istih izvan sustava za nastavu u budućnosti.

 

30. 3. 2019.

Druga radionica o inovativnim metodama poučavanja

Stručna voditeljica obrazovanja Marija Zubak provela je drugu radionicu o inovativnim metodama poučavanja pod nazivom „Pisano provjeravanje i ocjenjivanje znanja“ u okviru diseminacijskih aktivnosti za nastavnike – vanjske suradnike Učilišta Ambitio s ciljem jačanja vještina i kompetencija u području inovativnih metoda poučavanja za kvalitetno izvođenje nastave polaznicima programa obrazovanja odraslih. Osim nastavnika na radionici je sudjelovala koordinatorica Erasmus+ projekta Željka Ciler.

Tom radionicom željelo se unaprijediti nastavničke kompetencije u sastavljanju i ocjenjivanju pisanih provjera znanja. U skladu s time na radionici su se obrađivali osnovni pojmovi u vrednovanju znanja, pisano provjeravanje znanja s naglaskom na zadatke objektivnog tipa, određivanje kriterija za ocjenjivanje pisanih provjera znanja i pravila za njihovu kvalitetnu izradu. Ujedno su nastavnici imali priliku izraditi ispit sa zadatcima objektivnog tipa te kriterij i način bodovanja. Sudjelovanje u zadatcima objektivnog tipa uz kreativnu inovativnu primjenu digitalnih vještina pobudilo je u nastavnicima interes za buduću primjenu u nastavnom procesu.

Nastavnici su naučili na koji način primijeniti odgovarajuće tehnike provjeravanja s obzirom na ishode učenja, izraditi ispit sa zadatcima objektivnoga tipa i osmisliti kreativne te inovativne načine provjeravanja znanja polaznika uz primjenu digitalnih vještina koje će upotrijebiti na nastavi u budućnosti.

U veseloj motivirajućoj atmosferi provela se još jedna radionica koja je ojačala vještine u jednom od segmenata obrazovanja i motivirala nastavnike za pozitivne promjene u načinu vrednovanja.

Prezentacija s radionice

 

28. 3. 2019.

Objava o projektu na educentar.net možete pronaći na poveznici: https://www.educentar.net/Vijest/14981/Obrazovanje-za-zanimanja-sa-sigurnim-zaposlenjem-upisi-u-tijeku/?utm_source=Facebook&utm_medium=post&utm_campaign=8&utm_term=4&utm_content=544&fbclid=IwAR1eIQatfv-ZjD3XjOKSWkKpl4ZfYdGQB-S2z4N-bc5UiN0gJZEFh0LXlcM 

 

25. 3. 2019.

Objava o projektu na srednja.hr možete pronaći na poveznici: https://srednja.hr/korak-do-posla/provjerite-kako-se-obrazovati-za-zanimanja-sa-sigurnim-zaposlenjem/

 

1. 3. 2019.

Izrađen je drugi newsletter provedenih aktivnosti.

 

31. 1. i 7. 2. 2019.

Provedena je prva i druga radionica o e-učenju

Provedena je prva i druga radionica o e-učenju pod nazivom „Primjena e-učenja u nastavi u obrazovanju odraslih“ u okviru diseminacijskih aktivnosti za nastavnike – vanjske suradnike Učilišta Ambitio s ciljem jačanja digitalnih vještina i kompetencija u području izrade digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja u sustavu za e-učenje za kvalitetno izvođenje nastave polaznicima programa obrazovanja odraslih. Željka Ciler, voditeljica radionice osmislila je ovu radionicu kao interaktivan zajednički rad u kojem su nastavnici imali priliku zajedno postepeno učiti korake u procesu izrade digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja u sustavu za e-učenje.

Ovim radionicama željelo se objasniti pojam i prednosti uporabe sustava za e-učenje u nastavi te naučiti nastavnike kako izraditi aktivnosti i resurse za nastavu u sustavu za e-učenje Moodle. U skladu s time nastavnici su na radionici izrađivali razne tekstualne i video resurse koristeći programe Word i Powerpoint te internet. Ujedno su izrađivali aktivnosti – rječnik i test.

U veseloj motivirajućoj atmosferi nastavnici su naučili prednosti uporabe sustava za e-učenje i stekli nove vještine korištenja računalom. Ovaj interaktivni način provođenja radionica pokazao se vrlo uspješnim te su na taj način nastavnici ojačali svoje digitalne kompetencije koje će moći upotrijebiti kod razvijanja, ne samo novih digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja u sustavu za e-učenje online, već i u razvijanju istih izvan sustava za nastavu u budućnosti.

Slike – 7. 2. 2019.

Slike – 31. 1. 2019.

Prezentacija s radionice

 

6. 12. 2018.

Prva radionica o inovativnim metodama poučavanja

Provedena je prva radionica o inovativnim metodama poučavanja pod nazivom „Aktivno učenje u nastavi“ u okviru diseminacijskih aktivnosti za nastavnike – vanjske suradnike Učilišta Ambitio s ciljem jačanja vještina i kompetencija u području inovativnih metoda poučavanja za kvalitetno izvođenje nastave polaznicima programa obrazovanja odraslih. Osim nastavnika, na radionici su sudjelovali i djelatnici Učilišta.

Prije početka radionice koordinatorica projekta Željka Ciler dala je osnovne informacije o projektu, ciljevima i aktivnostima predviđenim u projektu te dosad provedenim aktivnostima i pozvala sve nastavnike na sudjelovanje u diseminacijskim aktivnostima koje će se provoditi sljedećih 6 mjeseci. Nakon uvodne riječi koordinatorice, stručna voditeljica obrazovanja Marija Zubak provela je radionicu.

Ovom radionicom željelo se unaprijediti pristup nastavnika u nastavi u obrazovanju odraslih primjenom aktivnih načina učenja. U skladu s time na radionici su se obrađivali primjeri aktivnih načina učenja poput učenja kroz igru, učenje činjenjem i učenja istraživanjem.

Nastavnici su naučili prednosti uporabe takvih načina učenja i raspravljali o mogućnostima primjene istih u obrazovanju odraslih ističući primjere iz vlasitite prakse i iznoseći ideje koje će upotrijebiti na nastavi u budućnosti. Takav entuzijazam zasigurno će doprinijeti razvoju nastavničkih kompetencija potrebnih za rad s odraslim polaznicima obrazovanja.

Prezentacija s radionice

 

30. 11. 2018.

Izrađen je prvi newsletter provedenih aktivnosti.

 

31. 10. 2018.

Sastanak projektnog tima i djelatnika Učilišta – prezentacija strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom „Upravljanje ljudskim potencijalima” (Human Resource Management) u Pragu, Češka Republika

Ravnatelj Učilišta Ambitio Alen Stranjik prezentirao je svoje dojmove te stečena znanja i vještine svim djelatnicima Učilišta sa strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom „Upravljanje ljudskim potencijalima” (Human Resource Management) u Pragu, Češka Republika.

Prezentacija mobilnosti u Pragu

 

29. 10. 2018.

Izrađen je plakat projekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. – 26. 10. 2018.

Provedba mobilnosti/strukturiranog tečaja pod nazivom „Upravljanje ljudskim potencijalima” (Human Resource Management) u Pragu, Češka Republika

Ravnatelj Učilišta Ambitio Alen Stranjik sudjelovalo je na tečaju „Upravljanje ljudskim potencijalima“ (Human Resource Management) od 22. do 26. listopada 2018. godine koji se održao u Pragu, Češkoj u organizaciji partnera projekta, ITC International iz Češke.

Na tečaju u trajanju od 5 dana sudjelovalo je 16 polaznika i to iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Finske i Portugala. Područje upravljanja ljudskim potencijalima obuhvaćalo je cjeline koje se odnose na vođenje i upravljanje timom, meke vještine (soft skills) za 21. stoljeće, coaching i mentoriranje, kako poticati uspješnost u radu i kako upravljati kriznim situacijama, aktivnosti team buildinga i dr. Po završetku tečaja podijeljeni su certifikati o sudjelovanju na tečaju te dokument Europass Mobility.

Tečaj se pokazao vrlo zanimljivim i korisnim za stjecanje znanja i vještina u ovom području. Osim prijenosa teorijskih znanja, predavači su se usmjerili i na konkretne slučajeve iz prakse, poticali diskusiju i razmjenu osobnih iskustava iz različitih iskustava u sustavima obrazovanja u različitim zemljama što je omogućilo stjecanje konkretnih znanja i vještina.

Učenje i razmjena osobnih iskustva u internacionalnom okruženju u području upravljanja ljudskih potencijala omogućilo je našem ravnatelju unaprjeđenje kompetencija, vještina i znanja upravljanja ljudskim potencijalima koje će aktivno primijeniti u svojem radu te usmjeravati zaposlenike i vanjske suradnike Učilišta prema ostvarivanju strateških ciljeva.

Osim sudjelovanja u stručnom dijelu tečaja, polaznici su imali priliku bolje se upoznati i razmijeniti iskustva s tečaja kroz neformalna druženja i razgled grada Praga.

Video o provedbi tečaja/mobilnosti10. 10. 2018.

Sastanak projektnog tima i djelatnika Učilišta – prezentacija strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom „Korištenje platformi za e-učenje” (Using E-Learning Platforms) u Pragu, Češka Republika

Voditelj administrativnih poslova, ujedno koordinator projekta Željka Ciler prezentirala je svoje dojmove te stečena znanja i vještine svim djelatnicima Učilišta sa strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom „Korištenje platformi za e-učenje” (Using E-Learning Platforms) u Pragu, Češka Republika.

Prezentacija mobilnosti u Pragu

 

24. – 28. 9. 2018.

Provedba mobilnosti/strukturiranog tečaja pod nazivom „Korištenje platformi za e-učenje” (Using E-Learning Platforms) u Pragu, Češka

Voditelj administrativnih poslova, ujedno i koordinator projekta Željka Ciler sudjelovala je na tečaju Using E-Learning Patforms (Korištenje platformi za e-učenje) koji se održao u Pragu, Češkoj u organizaciji partnera projekta, ITC International iz Češke.

Tečaj je trajao pet dana, a na njemu su sudjelovali polaznici iz Slovačke i Rumunjske. Iako je na tečaju sudjelovalo samo 7 polaznika, bila je izvrsna prilika za stjecanje znanja i vještina te razmjena osobnih iskustava u primjeni platformi za e-učenje. Tečaj su vodili predavači Premysl Morgan Vacek, prof. informatike i Petr Svejkovsky s dugogodišnjim iskustvom u IT-u.

U uvodnom dijelu tečaja razgovaralo se o osnovnim pojmovima u informacijskoj tehnologiji (hardwaresoftware, pohrana digitalnih podataka, vrsti dokumenata…). Objašnjena je razlika između vektorskih i rasterskih slika, predstavljeni su grafički formati ovisno o tipu pohrane na računalo, objašnjeno je korištenje printscreen opcije itd. Dat je prikaz stranica za online pretraživanje te online aplikacije za pohranu podataka.

Razgovaralo se o resursima na internetu, prikazani su primjeri pravilnog korištenja licenciranih online resursa, objašnjen je pojam embedding i način korištenja te pojam Web 2.0. Dat je prikaz osnovnih imformacija o LMS sustavu – Moodle, objašnjene su tehničke karakteristike sučelja. Svaki polaznik dobio je pristup sustavu Moodle kako bi mogao pratiti tečaj te ispunjavati testove za provjeru stečnih ishoda učenja. Polaznici su imali priliku proučiti i koristiti se sustavom Moodle iz pozicije polaznika i nastavnika. Predavači su na jednostavan način objasnili korake u procesu izrade jednog nastavnih sadržaja (koji sadržava tekstualne, vizualne i zvukovne izvore podataka) i testa za provjeru znanja, a zadaća svakog polaznika bila je izraditi jedan nastavni sadržaj koji će se sastojati od 4 cjelina (tri teorijske cijeline i jedna za test).

Dat je prikaz korisnih online platformi za nastavu te je predstavljen Weebly – besplatna platforma za izradu web stranice koja može poslužiti za predstavljanje škole, nastavnih sadržaja i sl. Objašnjeni su koraci u procesu izrade stranice te svaki polaznik dobio je zadatak izraditi svoju Weebly stranicu.

Zadnji dan tečaja bio je usmjeren na prezentiranje projekata u sustavu Moodle i Weebly, ujedno i ponavljanje stečenog znanja na tečaju. Po završetku tečaja podijeljeni su certifikati o sudjelovanju na tečaju te dokument Europass Mobility.

Zajednička druženja uz ručak tijekom cijelog trajanja tečaja i organizirani razgled grada s turističkim vodičom, bila je odlična prilika za upoznavanje povijesti, kulture i stila života Praga kao i za razvijanje svijesti o razumijevanju drugih naroda i kultura.

U konačnici tečaj je bio vrlo koristan, proveden na interaktivan način i usmjeren na pojedinca kao i na rad u grupi. Omogućio je stjecanje novih IT vještina u području korištenja sustava Moodle i drugih platformi za učenje, potaknuo na razmišljanje o samoučenju naprednih alata u sustavu Moodle te razvoju novih nastavnih sadržaja na toj platformi za potrebe Učilišta. Ujedno je polaznici tečaja omogućio unaprijediti komunikacijske i prezentacijske vještine te proširiti profesionalni vokabular na engleskom jeziku. Znanja stečena na tečaju predstavit će djelatnicima i nastavnicima u Učilištu Ambitio te im na taj način prenijeti znanje i osnažiti ih za aktivnije korištenje platformi za e-učenje u nastavi. Jačanjem njihovih vještina doprinijet će kvaliteti nastave što će se u konačnici pozitivno odraziti na polaznike.

Video o provedbi tečaja/mobilnosti6. 9. 2018.

Sastanak projektnog tima i djelatnika Učilišta – prezentacija strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom „Inovativni pristupi poučavanju” (Innovative Approaches to Teaching) u Helsinkiju, Finska

Stručna voditeljica obrazovanja Marija Zubak, član projektnog tima i prvi sudionik strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom “Inovativni pristupi poučavanju” (Innovative Approaches to Teaching) u Helsinkiju, Finska, prezentirala je svoje dojmove te stečena znanja i vještine svim djelatnicima Učilišta.

Prezentacija mobilnosti u Helsinkiju

 

6. – 10. 8. 2018.

Provedba mobilnosti/strukturiranog tečaja pod nazivom „Inovativni pristupi poučavanju” (Innovative Approaches to Teaching) u Helsinkiju, Finska 

Stručna voditeljica obrazovanja Marija Zubak sudjelovala je na tečaju „Inovativni pristupi u poučavanju“ (Innovative Approaches to Teaching) koji se održao u Helsinkiju, Finskoj u organizaciji partnera projekta ITC International iz Češke.

Tečaj je trajao pet dana, a na njemu su sudjelovali sudionici iz više zemalja Europske unije (Portugala, Španjolske, Mađarske, Slovenije, Grčke, Bugarske, Poljske, Francuske i Njemačke). S obzirom na to da se tečaj održao u internacionalnom okruženju, zbog organizatora, sudionika i mjesta održavanja tečaja, bio je izvrsna prilika za međusobno izmjenjivanje primjera dobre prakse.

Tečaj je bio usmjeren na inovativne pristupe poučavanju. Razgovaralo se o vještinama potrebnim za aktivan i kreativan život u 21. stoljeću kao i načinima na koji se mogu razvijati kreativno te kritičko mišljenje kao svojevrsne temeljne vještine 21. stoljeća. Aktivnosti tijekom kojih se obrađivala tema tečaja uključivale su uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (aplikacije za skeniranje QR kodova), poticajne video materijale (posao i međuovisnost u društvenom kontekstu, očuvanje okoliša), zanimljive igre (rješavanje zagonetki, kvizovi, escape rooms i sl.), konkretne zadatke za istraživanje, osmišljavanje aktivnosti u nastavi, uporabu digitalnih resursa itd. Riječ je o aktivnostima koje su usredotočene na inovativne metode i tehnike poučavanja koje mogu maksimalno uključiti polaznika/učenika u izgradnju vlastitoga znanja.

Razgovaralo se i o učenju temeljenog na zadatku i učenju temeljenog na istraživanju, metakogniciji, odnosno promišljanju o vlastitome mišljenju i temi učiti kako učiti kroz individualno promišljanje, stilovima učenja i osnovama Bloomove taksonomije kroz postavljanje pitanja na svim razinama kognitivnog procesa. Proučavalo se vršnjačko/suradničko vrednovanje osmišljavanjem rubrika za vrednovanje (npr. rad u timu, izvršavanje zadatka, vokabular itd.) na temelju zadatka s prepričavanjem dijelova priče i samovrednovanje na primjeru kontrolnih lista / lista za samoprovjeru (engl. checklist). Razgovaralo se o multikulturalnosti u razredima, a kroz formativno i sumativno vrednovanje u državama polaznika spoznale su se uloge vrednovanja u različitim obrazovnih sustavima te se naučilo više o drugim obrazovnim sustavima u EU.

Susret s osobama različitih nacionalnosti i kultura bio je neprocjenjivo iskustvo vrlo važno za razvoj interkulturalne i socijalne svijesti. Neformalna druženja uz ručak sa svim polaznicima bila su mogućnost za bolje upoznavanje i stvaranje mreže kontakta, a organizirani razgled grada s turističkim vodičom imao je svrhu upoznavanja povijesti, kulture i stila života Helsinkija što je doprinijelo razvoju svijesti o važnosti razumijevanja drugih naroda i kultura.

Organiziranim posjetom strukovnoj školi Varia u mjestu Vantaa Marija je imala priliku više naučiti o finskom obrazovnom sustavu i razgledati samu školu uz korisne informacije o programima obrazovanja koji se provede u školi te specifičnostima rada s učenicima u Finskoj. Osobito je bilo zanimljivo čuti informacije o obrazovanju odraslih u Finskoj. U školi se govorilo o uporabi IKT-a u nastavi, odnosno uporaba IKT-a za vrednovanje te razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja. Prikazane su brojne mrežne stranice, aplikacije i drugi digitalni resursi koji se mogu koristiti u nastavi kao sredstvo za stjecanje znanja i vještina u pojedinom području, ali i za razvoj digitalne i medijske pismenosti.

Po završetku tečaja podijeljeni su  certifikati o sudjelovanju na tečaju, a Marija je dobila i dokument Europass Mobility koji sadrži detaljan opis znanja, vještina i iskustava stečenih na mobilnosti koje će koristiti u drugim projektima ili u dokazivanju profesionalnog usavršavanja.

U konačnici tečaj se pokazao vrlo zanimljivim i poticajanim jer je omogućio unaprijeđenje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku i proširenje profesionalnog vokabulara, a nove vještine i znanja o inovativnim pristupima poučavanju Marija će primijeniti u radionicama s nastavnicima u našem Učilištu te ih na taj način potaknuti da ih i sami primijene u svojoj nastavi što će doprinijeti kvaliteti nastave te u konačnici pozitivno odraziti na polaznike.

 

10. – 20. 7. 2018.

Jezična priprema – poslovni engleski jezik (C1-C2) za polaznike mobilnosti u inozemstvu

Održali smo jezičnu pripremu – poslovni engleski jezik (C1-C2) za naša tri djelatnika Učilišta/polaznika mobilnosti usmjerenu na razgovor, slušanje i vježbanje vokabulara u području obrazovanja, e-učenja i razvoja ljudskih potencijala kako bi isti mogli uspješnije sudjelovati u tečajevima u inozemstvu, razviti potrebne vještine za svakodnevni rad te prenositi znanje drugim djelatnicima, profesorima i polaznicima. Ujedno smo uvježbavali komunikacijske i prezentacijske vještine na poslovnom engleskom jeziku.

 

11. 7. 2018.

Uvodni sastanak korisnika Erasmus+ KA1 projekata u Agenciji za mobilnost i programe EU

Sudjelovali smo na uvodnom sastanku korisnika Erasmus+ KA1 projekata u Agenciji za mobilnost i programe EU. Na sastanku se razgovaralo o projektnom ciklusu i ugovornim obvezama, pravnim i financijskim aspektima projektnog ciklusa kao i o mogućnostima diseminacijskih aktivnosti. Ujedno je i provedena mala radionica o tome kako napraviti diseminacijski plan.

 

15. 6. 2018.

Održali smo prvi sastanak projektnog tima s ciljem dogovora oko plana projektnih aktivnosti.