Osnovne informacije o projektu

 

Naziv projekta: FeASibility of Implementing the Essential Skills Program for Adult Education ORganizations, Educators and Learners – ASPIRE

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: ERASMUS+ KA210-ADU- Mala partnerstva u obrazovanju odraslih

Nositelj projekta: Stichting Exe-Leren (Netherlands)

Partner projekta: Učilište Ambitio

 

Pridruženi partner: Essential Skills Program USA

Essential Skills Program (ESP) koristi jedinstven i inovativan pristup osposobljavanju mekih vještina korištenjem podataka u stvarnom vremenu i podataka tržišta rada za informiranje o razvoju modula za osposobljavanje mekih vještina, kao i o razvoju kvalifikacija u obliku otvorenih digitalnih znački.

Podaci u stvarnom vremenu prikupljaju se putem ESP jedinstvene ankete o rangiranju mekih vještina, koja se šalje organizacijama / ustanovama koje su dio obrazovnih sustava, grupama koje pomažu posloprimcima i poslodavcima.  

Metoda bodovanja u anketi omogućuje analizu unaprijed stvorenih ideja organizacije /ustanove o vještinama za koje u početku misle kako su najpotrebnije na poslu, naspram stvarnih vještina koje najviše cijene na temelju njezinih specifičnih rezultata rangiranja. Takav način pruža dokaz o “kulturi mekih vještina” koju organizacija uistinu cijeni i omogućuje ESP timu da kreira module za osposobljavanje kako bi se uskladili s neposrednim potrebama radnih mjesta. Kada polaznici prolaze sadržaje modula koji su usklađeni s potrebama radnih mjesta na koja se nadaju da će ući, oni slijede određene ishode učenja, što im omogućuje stjecanje kvalifikacija putem digitalne značke. Ove značke dizajnirane su prema globalnim standardima otvorene platforme. Svaki ishod učenja iz modula osposobljavanja povezan je s ključnim pretraživačkim riječima ugrađenim u kvalifikacije u obliku digitalne značke.  

Na primjer, osoba koja završi ESP modul pod nazivom “Prilagodljiv sam” i dobije digitalnu značku za taj modul, moći će pristupiti svim ključnim riječima ishoda učenja ugrađenim u tu značku, a koje se povezuju s podacima o tržištu rada u otvorenu knjižnicu vještina. S tim podacima osoba može tražiti poslodavce i vrste poslova koji cijene tu meku vještinu. To osigurava da je osoba bolje informirana i osnažena u traženju posla, a budući da se otvorene digitalne značke mogu dijeliti s bilo kojim poslodavcem na svijetu, posloprimac s tim značkama može pokazati svoje vještine i način na koji je stekao certificirano osposobljavanje u tim vještinama.

Kako bismo omogućili svim osobama jednaku šansu za napredovanje u poslovnom i privatnom životu, potrebno je da osposobljavanje u mekih vještina bude dostupno i besplatno s ciljem razvijanja jednakosti i uključivosti svih osoba. Na tja način svaka osoba koja želi ojačati svoj profesionalni profil, to može i ostvariti kroz to osposobljavanje.

Opći cilj projekta:

Glavni cilj ovog projekta je testirati module mekih vještina i promovirati korištenje Essential Skills Programa (ESP) među organizacijama za obrazovanje odraslih, nastavnicima, upolaznicima (odrasle, niskokvalificirane, nezaposlene osobe i migranti) i osobljem nevladinih organizacija u Hrvatskoj i Nizozemskoj.

Tijekom projekta istražit će i testirati izvedivost implementacije ESP-a u Europi kako bi se povećala dostupnost mogućnosti učenja za odrasle osobe s niskom razinom vještinama, nezaposlene osobe i migrante koji mogu koristiti program besplatno.

Ciljane skupine su mladi od 18 do 27 i osobe od 28 do 64 godine koje su niskokvalificirane, koje rano napuštaju školu, osobe iz NEET skupine i nezaposlene osobe s niskom razinom formalnog obrazovanja i često bez mekih vještina. Grupa nadalje uključuje osobe s migrantskim podrijetlom koje imaju poteškoća s ulaskom na tržište rada.

Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 EUR

Ukupna EU bespovratna sredstva: 60.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 14 mjeseca, od 1. ožujka 2022. do 30. travnja 2023. (produžen do 1. studenog 2023.)

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

E-mail: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

 

Sadržaj ove web stranice odražava isključivo stajalište autora web stranice i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

AMBITIO logo