11. 4. 2019.

Treća radionica o e-učenju

30. 3. 2019.

Druga radionica o inovativnim metodama poučavanja

7. 2. 2019.

Druga radionica o e-učenju


31. 1. 2019.

Prva radionica o e-učenju


6. 12. 2018.

Prva radionica o inovativnim metodama poučavanja pod nazivom „Aktivno učenje u nastavi“


31. 10. 2018.

Sastanak projektnog tima i djelatnika Učilišta – prezentacija strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom „Upravljanje ljudskim potencijalima” (Human Resource Management) u Pragu, Češka Republika


29. 10. 2018.

Plakat Erasmus+

 


22. – 26. 10. 2018.

Provedba mobilnosti/strukturiranog tečaja pod nazivom „Upravljanje ljudskim potencijalima” (Human Resource Management) u Pragu, Češka


10. 10. 2018.

Sastanak projektnog tima i djelatnika Učilišta – prezentacija strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom „Korištenje platformi za e-učenje” (Using E-Learning Platforms) u Pragu, Češka Republika

24. – 28. 9. 2018.

Provedba mobilnosti/strukturiranog tečaja pod nazivom „Korištenje platformi za e-učenje” (Using E-Learning Platforms) u Pragu, Češka

6. 9. 2018.

Sastanak projektnog tima i djelatnika Učilišta – prezentacija strukturiranog tečaja/mobilnosti pod nazivom „Inovativni pristupi poučavanju” (Innovative Approaches to Teaching) u Helsinkiju, Finska

6. – 10. 8. 2018.

Provedba mobilnosti/strukturiranog tečaja pod nazivom „Inovativni pristupi poučavanju” (Innovative Approaches to Teaching) u Helsinkiju, Finska 

10. – 20. 7. 2018. 

Jezična priprema – poslovni engleski jezik (C1-C2) za tri sudionika mobilnosti u inozemstvu

11. 7. 2018. 

Uvodni sastanak korisnika Erasmus+ KA1 projekata u Agenciji za mobilnost i programe EU