Usavršavanje za poslove u području slušne akustike

Krklec Matija

Matija Krklec nakon završetka srednje elektrotehničke škole zapošljava se u struci koja se bavi slušnim pomagalima te se od tada bavi različitim proizvodnim i uslužnim djelatnostima

Više

Marn Borut

dr. sc. Borut Marn, spec. otorinolaringolog i audiolog nakon prirodoslovno-matematičke gimnazije 1976. završava Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije

Više

Škrinjar Antun

Antun Škrinjar završio je Zrakoplovno-tehničku školu u Zagrebu. Visoku školu za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu upisuje 2001. godine gdje stječe stručno zvanje diplomiranog inženjera

Više

Stokić Goran

Goran Stokić, bacc. med. techn., spec. hitne medicine nakon srednje škole upisuje i završava dodiplomski studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu. Od 1984. radi u

Više

Tamajo Ettore

Ettore Tamajo završio je Matematičko-informatičku srednju školu (MIOC) u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u prosincu 2001. i stekao stručni naziv diplomirani

Više

Vuletin Sanja

Sanja Jozić nakon završetka gimnazije u Zagrebu završava Studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla akademski naziv magistra psihologije. Pri kraju studija

Više

Trajanje

150 sati, 4 mjeseca

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad

Cijena

Formalno pohađanje: 1.440,00 EUR
Neformalno pohađanje: 1.330,00 EUR
5 % popusta za uplatu cjelokupnog iznosa školarine

Način plaćanja

4 rate

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica