Usavršavanje za poslove u području slušne akustike: mišljenja polaznika

Mišljenja prve generacije programa usavršavanja za poslove u području slušne akustike, 19.06.2019.

„Jako sam zadovoljan. Kroz ovaj program svaki je polaznik osposobljen za samostalan i stručni rad.“ Gregor Cifer

„Svakako preporuka za ovaj program, dobra organizacija, stručnost nastavnika.“ D. A.

„Zadovoljna sam jako sa znanjem koje su nam mentori prenijeli (dr. Marn, M. Krklec) i svakome bih preporučila tko se bavi ovim poslom.“ D. P.

„Sa znanjem sam vrlo zadovoljan i vjerujem da ću moći iskoristiti sve što sam naučio na budućim poslovima u području slušne akustike. Posebno bih izdvojio stručnost i predavačku energiju od g. Krkleca. Preporučio bih program drugima jer je stručan i vrlo dobro organiziran.“ Matej Perme

„Iz programa bih posebno izdvojila stručnost nastavnika zbog njihovog iskustva u ovom poslu. Svakako preporučujem program jer je jako dobar, a koliko znam i jedini.“ N. J.