Usavršavanje za poslove u području slušne akustike: mišljenja polaznika

Neka mišljenja druge generacije programa usavršavanja za poslove u području slušne akustike, 16. 1. 2020.

„Vrlo sam zadovoljan znanjem koje sam stekao kroz ovaj program usavršavanja. Iz programa bih izdvojio praktičnu nastavu i upoznavanje sa stvarnim situacijama. Svakako preporučujem program jer polaznike pripremi za situacije koje nas očekuju u poslu za koji se pripremamo.” I.Ć.

„Znanje, praktično i teoretsko je iznimno s obzirom da nisam imao predznanja o slušnoj akustici, vrijedi cijene školarine. Posebno bih izdvojio predavanja od dr. Marna i Matije Krkleca koja su jako zanimljiva, poučna i  nadasve korisna. Program bih preporučio drugima, a posebice svojim djelatnicama. Program je teoretski i praktično čak i iznad očekivanja.” M.M.

 

Mišljenja prve generacije programa usavršavanja za poslove u području slušne akustike, 19. 6. 2019.

„Jako sam zadovoljan. Kroz ovaj program svaki je polaznik osposobljen za samostalan i stručni rad.“ Gregor Cifer

„Svakako preporuka za ovaj program, dobra organizacija, stručnost nastavnika.“ D. A.

„Zadovoljna sam jako sa znanjem koje su nam mentori prenijeli (dr. Marn, M. Krklec) i svakome bih preporučila tko se bavi ovim poslom.“ D. P.

„Sa znanjem sam vrlo zadovoljan i vjerujem da ću moći iskoristiti sve što sam naučio na budućim poslovima u području slušne akustike. Posebno bih izdvojio stručnost i predavačku energiju od g. Krkleca. Preporučio bih program drugima jer je stručan i vrlo dobro organiziran.“ Matej Perme

„Iz programa bih posebno izdvojila stručnost nastavnika zbog njihovog iskustva u ovom poslu. Svakako preporučujem program jer je jako dobar, a koliko znam i jedini.“ N. J.