Drage dentalne asistentice i dentalni asistenti i svi Vi koji to želite postati,

 

dobro došli na internetsku stranicu namijenjenu dentalnim asistentima. Ovdje možete saznati sve što Vas zanima o stjecanju uvjeta za rad na radnom mjestu dentalnog/e asistenta/ice u Republici Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj možete postati dentalni/a asistent/ica na jedan od četiri načina, ovisno o tome u kojem se statusu nalazite:

 

  1. završiti redovno srednjoškolsko obrazovanje za dentalnog/u asistetna/icu nakon osnovne škole ako imate manje od 15 godina,
  2. završiti program usavršavanja za dentalnog/u asistenta/icu ukoliko ste zdravstveni/a radnik/ica,
  3. završiti program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni/a asistent/ica ukoliko imate završenu samo osnovnu školu, a imate više od 15 godina ili
  4. završiti program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica ukoliko imate završenu određenu srednju školu.

Zašto partnerstvo Hrvatske komore dentalne medicine i Učilišta Ambitio?

Formiranjem razreda dentalnih asistenata omogućeno je učlanjivanje dentalnih asistenata u Hrvatsku komoru dentalnih asistenata. Drugim riječima, svi koji zadovoljavaju uvjete za učlanjivanje trebaju ishoditi dozvolu za rad na radnom mjestu dentalnog asistenta i učlaniti se u razred dentalnih asistenata pri Hrvatskoj komori dentalne medicine tijekom prijelaznog razdoblja. Osobe koje ne zadovoljavaju uvjete za ishođenje dozvole za rad, mogu steći uvjete kroz obrazovanje za dentalnog asistenta.

Učilište Ambitio osnovano je 2012. godine s ciljem da u partnerskom odnosu s Hrvatskom komorom dentalne medicine uspostavi sustavnu edukaciju i pomogne regulaciji ovog novog zanimanja u Republici Hrvatskoj. Hrvatska komora dentalne medicine je krovna organizacija koja nadzire rad svih dionika dentalne medicine pa tako i dentalnih asistenata. Cilj ovog partnerstva jest povećati kvalitetu rada i učinkovitost dentalnog tima posebno u dijelu poslovanja ordinacije koji se odnosi na zaduženja i odgovornosti dentalnih asistenata.

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice namijenjen zdravstvenim radnicima 

O samom program usavršavanja za poslove dentalnog asistenta možete pronaći OVDJE.

U sklopu našeg programa usavršavanja za poslove dentalnog asistenta predviđene su vježbe u našem vježbovnom centru za dentalne asistente pod vodstvom naših nastavnica mentorica. Praksa je pokazala nužno provođenje pokaznih vježbi u vlastitom vježbovnom centru Učilišta Ambitio što rezultira daleko učinkovitijem stjecanju praktičnih vještina nužnih za rad dentalnih asistenata.

Trajanje program usavršavanja: 6 mjeseci uz samo 6 dolazaka u učionicu zahvaljujući interaktivnom multimedijskom sustavu za e-učenje, ukupno 252 sata nastave.

Prijavi se za program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice ako si zdravstvene struke – OVDJE

Program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

O samom programu prekvalifikacije i stjecanju srednje stručne spreme možete pronaći OVDJE.

U sklopu našeg programa prekvalifikacije predviđene su vježbe u našem vježbovnom centru za dentalne asistente pod vodstvom naših nastavnica mentorica. Tek nakon što polaznici odrade predviđeni fond sati u školskoj ordinaciji dentalne medicine, upućuju se u vanjsku ordinaciju dentalne medicine.

Trajanje programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije: 18-20 mjeseci uz 2 vikenda mjesečno u učionici, ukupno 1760 sati.

Prijavi se za program stjecanja srednje stručne spreme ili program prekvalifikacije za stjecanje zanimanja dentalni/a asistent/ica ukoliko nisi zdravsvene struke ili želiš steći dodatno novo zanimanje – OVDJE

 

Važnost stjecanja praktičnih vještina u Učilištu

Iskustvo nam govori da prakticiranje rada dentalnih asistenata bez školskog mentoriranja nije učinkovito u stjecanju znanja i vještina za pravilno asistiranje jer su polaznici prepušteni samo mentoru u vanjskoj ordinaciji koji često ne prate propisan program rada i ne posvećuju dovoljno vremena polaznicima. Zbog ovakvog načina rada i obrazovanja, naši završeni polaznici se lako zapošljavaju. Naša je zadaća da svakog dentalnog asistenta naučimo pravilno asistirati doktoru dentalne medicine.

 

 

 

Kompetencije dentalnog/e asistenta/ice

S obzirom na to da je dentalni asistent desna ruka voditelju dentalnog tima odnosno doktoru dentalne medicine, njegove kompetencije u značajnoj mjeri utječu na kvalitetu rada cijele ordinacije dentalne medicine.

Kompetencije i ishodi učenja dentalnih asistenata prema standardu kvalifikacija za zanimanje dentalni asistent:

• planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi listu pacijenata i terapijskih postupaka.
• samostalno i prema uputi doktora dentalne medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine
• osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom
• samostalno dezinficirati radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke
• samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije u skladu sa standardima i zakonskim propisima
• samostalno pripremiti instrumente i pribor te asistirati doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi
• samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka u skladu sa standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost
• raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko-terapijskog postupka u skladu sa standardima
• samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju
• upoznati korisnika dentalno–medicinskih usluga s osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjelovati u procesu zdravstvenog odgoja zajednice
• upisati dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhivirati osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju u skladu s propisom te izraditi izvješća o izvršenim terapijskim postupcima
• primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradbi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije
• samostalno naplatiti dentalnu uslugu prema cjeniku usluga
• samostalno kontrolirati rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, voditi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručivati nove materijale za terapijske postupke u dogovoru s doktorom dentalne medicine
• upoznati pacijenta s tijekom terapijskog postupka sukladno nadležnosti dentalnog asistenta te samostalno ili u timu riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja)
• komunicirati unutar i izvan dentalnog tima (primjenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju i suvremenu informatičku tehnologiju)
• redovito se stručno usavršavati te primjenjivati novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu
• samovrjednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te u svakodnevnom radu primjenjivati važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol
• samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad u skladu s važećim zakonskim propisima
• samostalno primijeniti mjere osobne zaštite i mjere zaštite pacijenta
• samostalno izvesti higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji i mjere post ekspozicijske profilakse u skladu sa zakonskim standardom (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima – krv, slina, gnoj).

Pravna regulativa koja regulira rad dentalnih asistenata

U Republici Hrvatskoj je zanimanje dentalni/a asistent/ica po prvi puta 24. svibnja 2011. uvršteno u članak 15. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti koji regulira rad ordinacije dentalne medicine. Time je propisana obveza svake ordinacije dentalne medicine da u svom radu mora ima zaposlenog dentalnog asistenta na puno 8 satno radno vrijeme.

Međutim, propisivanjem takvog uvjeta onemogućio bi se rad gotovo svim ordinacijama dentalne medicine u Republici Hrvatskoj. Zbog toga se nedugo nakon donošenja Pravilnika točnije 15. studenoga 2012. Pravilnik dopunjuje na način da se omogućuje rad ordinacijama dentalne medicine i s medicinskim sestrama odnosno tehničarima. Dopunu Pravilnika možete pronaći ovdje.

Dopuna Pravilnika donesena je s ciljem prevladavanja prijelaznoga razdoblja u kojem se nastoji usavršiti zdravstvene radnike kroz program usavršavanja za poslove dentalnog asistenta zbog čega nastaje partnerstvo Hrvatske komore dentalne medicine i Učilišta Ambitio. Omogućavanje rada medicinskim sestrama odnosno tehničarima kao i zdravstvenim radnicima koji su radili minimalno 3 godine do 6. studenoga 2015. odnosno do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti propisano je Člankom 30. stavkom trećim, a koji možete pronaći ovdje.

Postavi nam pitanje, pitaj sve što te zanima – OVDJE