Prekvalifikacija za zanimanje dentalni/a asistent/a: obrazac za prijavu

  • Osobni podaci polaznika čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i bit će korišteni samo za potrebe Učilišta Ambitio prema obvezi vođenja andragoške dokumentacije, a u skladu s Pravilnikom o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.