Prekvalifikacija za zanimanje dentalni/a asistent/ica: prednosti programa

Dodatne prednosti obrazovanja pročitajte u intervju s Dijanom Didak, bacc. med. techn., jednom od glavnih predavača u Učilištu Ambitio OVDJE.

 

Što radi dentalni asistent/ica?

Dentalni asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka. Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima. U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti. Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

Prednost Učilišta Ambitio je u drugačijem, inovativnom i prilagođenom pristupu obrazovanju. Time učenje postaje zanimljivije, fleksibilnije i jednostavnije što jest glavni cilj za obrazovanje odraslih.

Program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent/ica se provodi konzultativno-instruktivnim oblikom izvođenja nastave u ukupnom trajanju od 2 760 sati. Polaznici koji do sada imaju položene opće obrazovne predmete iz prijašnje srednje škole polagat će samo razlikovne predmete čija ukupna satnica iznosi 1077 sati.

Predavanja se u Učilištu Ambitio provode dva puta mjesečno i to dva vikenda za redom (2 x petak, subota i nedjelja u mjesecu), kako bi dolasci i izbivanje sa svakodnevnih obveza za polaznike bili svedeni na minimum.

Nastava se realizira kroz predavanja i vježbe u Učilištu Ambitio u kombinaciji s individualnim konzultacijama prema potrebi i zahtjevu polaznika. Nastavnici i tajništvo su tijekom obrazovanja kontinuirano dostupni putem elektroničke pošte i telefonom jer obrazovanje odraslih mora biti prilagođeno mogućnostima naših polaznika.

 

Jedinstveni vježbovni centar za dentalne asistente 

Vježbe, u trajanju od 1050 sati se djelomično realiziraju u Učilištu Ambitio i to u školskoj ordinaciji dentalne medicine, a djelomično u vanjskoj suradnoj ordinaciji s ciljem stjecanja praktičnog iskustva.

Vježbe se u našem vlastitom vježbovnom centru za dentalne asistente provode pod vodstvom naših nastavnica mentorica. Tek nakon što polaznici odrade predviđeni fond sati u školskoj ordinaciji dentalne medicine, upućuju se u vanjsku ordinaciju dentalne medicine.

 

Prakticiranjem rada dentalnog asistenta do lakog zapošljavanja 

Iskustvo nam govori da prakticiranje rada dentalnih asistenata bez školskog mentoriranja nije učinkovito u stjecanju znanja i vještina za pravilno asistiranje jer su polaznici prepušteni samo mentoru u vanjskoj ordinaciji koji često ne prate propisan program rada i ne posvećuju dovoljno vremena polaznicima. Zbog ovakvog načina rada i obrazovanja, naši završeni polaznici se lako zapošljavaju. Naša je zadaća da svakog dentalnog asistenta naučimo pravilno asistirati doktoru dentalne medicine.

 

Osposobljavanje za KPR-AED procedure

KPR-AED

Polaznici programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent/ica se osposobljavaju za KPR-AED procedure koje se odnose na osnovne postupke oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja te rukovanje s automatskim defibrilatorima u skladu s smjernicama europskog drustva za reanimatologiju, a što u zajednici europskih zemalja ima veliki značaj za konkurentnost na domaćem tržištu rada, ali i lakšu zapošljivost u zemljama Europske unije.

Ovaj program odobren je Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja kao formalni program koji se upisuje u e-radnu knjižicu. Rješenje možete vidjeti na poveznici Rješenje MZO.