Usavršavanje za poslove dentalnog/u asistenta/icu: prednosti programa

Što radi dentalni/a asistent/ica?

Dentalni/a asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka. Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima. U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti. Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

Posebnost programa je u pristupu polaznicima i načinu edukacije koju omogućuje multimedijski interaktivni sustav za samostalno e–učenje jedini takav u regiji, odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Način izvođenja programa omogućava pohađanje usavršavanja polaznicima iz cijele Hrvatske i regije kao i pohađanje uz rad. Ova mogućnost posebno je važna i za polaznike kojima su zapreka za školovanje troškovi putovanja i smještaja, ukoliko nisu iz mjesta sjedišta provođenja ovog programa, jer ne moraju putovati i boraviti kontinuirano na predavanjima.

Interaktivni sustav za samostalno e–učenje sastoji se od ukupno 12 tematskih cjelina. Svaka tematska cjelina je pripremljena na način da polazniku omogućava stjecanje znanja putem audio, video  i tekstulanog zapisa. Nastavni sadržaj predviđen planom i programom, kroz koji polaznik prolazi, prikazuje se na stvarnim scenama snimljenim u ordinaciji dentalne medicine na konkretnim slučajevima i pacijentima što omogućava prikaz pokaznih vježbi i stjecanje praktičnog iskustva doživljenog putem video zapisa. Uz svaku scenu govornik putem audio zapisa objašnjava sadržaj scene, a u isto vrijeme sav tekstualni dio programa prikazuje se na zaslonu računala. Nakon završetka svake od 12 cjelina polaznici mogu izvršiti samo provjeru svog znanja putem interaktivnog sustava za procjenu koji je sastavni dio interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje.

Drugi vrlo važan razlog donošenja programa jest što će polaznici tijekom usavršavanja steći KPR-AED međunarodni certifikat koji se odnosi na osnovne postupke oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja te rukovanje s automatskim defibrilatorima u skladu s smjernicama europskog društva za reanimatologiju, a što u zajednici europskih zemalja ima veliki značaj za konkurentnost na domaćem tržištu rada, ali i lakšu zapošljivost u zemljama Europske unije.

Ovaj program usavršavanja odobren je Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja kao formalni program koji se upisuje u e-radnu knjižicu. Rješenje možete vidjeti na poveznici Rješenje MZO.

Ujedno ovaj program je verificiran i od strane Hrvatske komore dentalne medicine, a zdravstveni radnik koji isti upiše, oslobođen je od obveze stjecanja bodova za godinu u kojoj je bio polaznik tog programa.

Informacije o upisu u registar Hrvatske komore dentalne medicine i izdavanje dozvole za rad  (licenca) možete saznati ovdje

 

Način izvođenja nastave i trajanje programa usavršavanja

Nastava se izvodi putem interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje koji podrazumijeva teorijski dio i pokazne vježbe u fondu 136 nastavnih sati koji polaznici svladavaju samostalno kod kuće uz kontinuiranu podršku i mentoriranje nastavnika. Drugi dio nastave odnosi se na predavanje i pokazne vježbe putem redovite nastave u fondu od 76 sati. Završni dio nastave u fondu od 40 sati odnosi se na praktičnu nastavu u ordinacije dentalne medicine. Ukupno trajanje programa iznosi 252 sata.

Program usavršavanja moguće je svladati u vremenskom periodu od 6 do 8 mjeseci ovisno o vremenskim mogućnostima polaznika čime se omogućava određena fleksibilnost polaznicima programa usavršavanja.

Tijekom pohađanja programa usavršavanja, a posebno za vrijeme učenja putem interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje, polaznicima je omogućeno komuniciranje s nastavnicima putem jednostavnog sustava za učenje na daljinu te putem webinara, e-maila, skype-a i sličnih programa za komuniciranje putem interneta.