Usavršavanje za poslove u palijativnoj skrbi – medicinske sestre/tehničari

Habazin Irena

Irena Habazin diplomirala je na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a potom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer – Poremećaji u

Više

Milojević Romanita

Predmeti Briga za udobnost pacijenta u svim fazama palijativne skrbi Sestrinske intervencije u svrhu unaprijeđenja kvalitete života pacijenta Romanita Milojević je 1986. diplomirala na Višoj školi za

Više

Repovečki Senka

Senka Repovečki osnovnu školu je završila u Zaboku, a srednju školu za medicinske sestre u Vrapču. Od 1995. godine radi u Klinici za psihijatriju Vrapče. Na

Više

Trajanje

190 sati, 4 mjeseca

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad

Cijena

750,00 EUR

Način plaćanja

4 rate

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica