Usavršavanje za poslove u palijativnoj skrbi – medicinske sestre/tehničari

R.br.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

T

VJ

PN

Ukupno

1.

Osnovni principi palijativne skrbi

10

5

 

15

2.

Sestrinske intervencije u svrhu unaprjeđenja kvalitete života pacijenta

35

20

 

55

3.

Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativne skrbi

15

20

 

35

4.

Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi

15

20

 

35

5.

Kvaliteta palijativne skrbi

5

5

 

10

6.

Praktična nastava  

40

40

UKUPNO

80

70

40

190

 

Praktična nastava

Praktična nastava izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Praktična nastava izvodi se pod vodstvom i nadzorom mentora. Polaznici su dužni voditi dnevnik rada praktične nastave.

Trajanje

190 sati, 4 mjeseca

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad

Cijena

750,00 EUR

Način plaćanja

4 rate

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica