Održana je završna konferencija ESF projekta „Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska“

Dana 28. studenog 2023. godine u hotelu Academia u Zagrebu održana je završna konferencija ESF projekta „Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska“ povodom završetka uspješno provedenog projekta zagrebačke Škole za medicinske sestre Mlinarska, kojem je bio cilj izgraditi programske, materijalne i ljudske resurse za osiguravanje izvrsnosti Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Projekt se provodio tijekom posljednje četiri godine, od 1. prosinca 2019. do 1. prosinca 2023. Ukupna vrijednost projekta je 6.178.932,36 eura (46.555.165,83 kuna) i u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osim Škole za medicinske sestre Mlinarska, kao nositelja projekta, u provedbu projekta bilo je uključeno Učilište Ambitio zajedno s još devet partnera – Zdravstveno učilište Zagreb, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Škola za primalje Zagreb, Srednja škola Viktorovac Sisak, Srednja škola Topusko, Grad Zagreb, Hrvatska komora medicinskih sestara, Klinički bolnički centar Rijeka i Profil Klett d.o.o.

Tijekom projekta uspostavljeno je osam centara kroz koje se ostvaruju zadaće Regionalnog centra kompetentnosti. Centar za ergonomiju i salutogenezu glavni je centar Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska. Ovim se centrom želi u bliskoj budućnosti stvoriti jedinstveno obrazovno središte u jugoistočnom dijelu Europe koje će omogućiti obrazovanje i stručno usavršavanje kako vlastitih zaposlenika, tako i zdravstvenih radnika sa šireg područja regije te promovirati zdravlje, ergonomiju i salutogenezu. U svrhu toga u tijeku je dogradnja škole, zahvaljujući kojoj će Centar za ergonomiju biti smješten u novoj zgradi, moderno uređenoj i namjenski opremljenoj za potrebe obrazovanja u ovom području. Završetak ove investicije očekuje se tijekom proljeća 2024. godine. Osim Centra za ergonomiju i salutogenezu tu su još i Centar za obrazovanje odraslih, Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo, Centar za e-učenje, Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere, Centar sa smještaj, Centar za istraživanje i razvoj te Volonterski centar.

Kao rezultat projektnih aktivnosti izrađeni su planovi strateškog razvoja i mjerljivi indikatori napretka do konca 2025. godine. Uspostavljen je i interni sustav praćenja i razvoja kvalitete Centra kompetentnosti te sustavi praćenja završenih učenika i polaznika obrazovanja odraslih nakon završetka školovanja.

Učilište Ambitio je u okviru projekta izradilo standard zanimanja, standard kvalifikacija i strukovni kurikulum za dentalne asistente te dva udžbenika iz dentalnog asistiranja, jedinstvena u RH, u suradnji sa stručnjacima iz Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Stomatološkog fakulteta i Stomatološke poliklinike Zagreb.

Tijekom projekta izrađen je i program prekvalifikacije za dentalne tehničare i šest novih Kurikuluma ustanova za strukovno obrazovanje. Međupredmetna tema Ergonomija u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja učenika uspješno je implementirana u kurikulume svih 6 zdravstvenih srednjih škola koje su sastavnice Regionalnog centra kompetentnosti. 

Gotovo 250 nastavnika sudjelovalo u raznim oblicima edukacije i stručnog usavršavanja, što u Hrvatskoj, što u inozemstvu, dok je broj učenika koji su sudjelovali u aktivnostima projekta nešto manji od 1800. Provedeno je 16 terenskih nastava s više od 1000 sudionika i uspostavljena trajna suradnja s austrijskom klinikom Ameos, na kojoj su učenici Mlinarske počeli obavljati i dio svoje praktične nastave. Više od 260 učenika, budućih medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta i laboranata obavilo je svoju ljetnu stručnu praksu i zdravstvene vježbe u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Sedamnaest autora – nastavnika izložilo je 37 znanstvenih i stručnih radova o aktivnostima i rezultatima RCK Mlinarska na 23 javna skupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Volonterski centar Mlinarska danas koordinira rad 6 školskih volonterskih klubova s ukupno 250 volontera.

Unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti u Regionalnom centru kompetentnosti rezultiralo je i povećanim sudjelovanjem na međunarodnim natjecanjima.

Kao trajan doprinos razvoju obrazovanja u području zdravstva potrebno je istaknuti da je tijekom projekta izrađeno 10 priručnika za programe stručnih usavršavanja, 4 stručne knjige za obrazovanje primalja i 2 udžbenika za obrazovanje dentalnih asistenata, čije su digitalne inačice u cijelosti javno dostupne na internetskoj stranici projekta. Također su izrađeni i digitalni obrazovni sadržaji Standardni postupci sestrinske prakse, s 4 modula: Osnovni postupci u zdravstvenoj njezi, Postupci zdravstvene njege kirurških bolesnika, Postupci u zdravstvenoj njezi djeteta i Hitni medicinski postupci. Svi izrađeni moduli javno su dostupni na IZZI platformi tvrtke Profil Klett i CARNET-ovom Edutoriju.

Više o projektu i projektnim rezultatima može se pronaći na internetskoj stranici projekta https://rck-projekt.mlinarska.hr/, https://uciliste-ambitio.hr/projekti/regionalni-centar-kompetentnosti-mlinarska/, kao i na Facebook stranici www.facebook.com/RCK.Mlinarska

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp