Održan je sastanak učinka Erasmus+ projekta ASPIRE

Dana 20. rujna 2023. godine održan je sastanak učinka (Impact meeting) Erasmus+ projekta ASPIRE. Sastanak je okupio nezaposlene i zaposlene osobe, poslodavce, trenere mekih vještina te predstavnike ustanove koja posreduje na tržištu rada i ustanove za primjenu informacijske tehnologije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ali i šire u Republici Hrvatskoj.

U prvom djelu sastanka prezentirani su rezultati projektnih aktivnosti poglavito oni vezani uz istraživanje važnosti mekih vještina u Hrvatskoj iz pozicije poslodavaca, zaposlenika, nezaposlenih osoba i trenera mekih vještina. U tom smislu, sudionici su zaključili da u Hrvatskoj meke vještine se ne stječu formalnim obrazovanjem, ali su ključne za osobni i profesionalni razvoj te napredak u karijeri.

U drugom djelu sastanka predstavljen je prototip platforme ASPIRE koji predstavlja inovativni pristup usklađivanja ishoda učenja odraslih s promjenjivom dinamikom tržišta rada i kulture unutar različitih organizacija. Prototip također ima funkciju osnaživanja osoba potrebnim mekim vještinama, a također im pomaže razumjeti kako se te vještine uklapaju u tržište rada i određene organizacije.

Prototip ASPIRE povezuje ishode učenja iz treninga mekih vještina s mehanizmom preporuka za najvažnije vještine na tržištu rada. To se omogućuje:

  • stvaranjem popisa tržišnih vještina izvlačenjem relevantnih informacija iz životopisa osoba,
  • istraživanjem područja karijere koja su u skladu s profilom vještina osobe i prepoznavanje nedostatka vještina,
  • mapiranjem obrazovnih puteva u skladu s profilom vještina osobe, ciljevima i zahtjevima poslodavaca,
  • pregledavanjem aktualnih oglasa za posao koji su usklađeni s vještinama osobe.

Prototip je također primjenjuje otvorene digitalne značke kao dokaz stečenih vještina u neformalnom obrazovanju te djeluje kao ‘putovnica vještina’, omogućujući pojedincima da pokažu svoj put učenja, identificiraju svoje snage i područja za poboljšanje. Aplikaciju osoba može koristiti i nakon faze osposobljavanja, njegujući kulturu kontinuiranog učenja. Premošćivanjem jaza između ishoda učenja i potražnje na tržištu rada, povećava se zapošljivost te pridonosi osobnom i društvenom razvoju osoba, posebno među ranjivim skupinama.

S obzirom na to da bi platforma trebala dodjeljivati digitalne značke po završetku osposobljavanja, njihovo značenje, primjenu i iskustva podijelila je dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Sveučilišnog računskog centara Sveučilišta u Zagrebu, središnje ustanove za primjenu informacijske tehnologije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ali i šire u Republici Hrvatskoj, koji već nekoliko godina uspješno primjenjuje digitalne značke za razne obrazovne aktivnosti.

Sudionici sastanka su se složili da je prototip ASPIRE relevantan i vrlo jednostavan za korištenje te kako ga je potrebno promovirati u Hrvatskoj kako bi postao vidljiv i prepoznatljiv za sve dionike – zaposlene i nezaposlene osobe, poslodavce, obrazovne organizacije i ustanove tržišta rada. Većina sudionika se također složila da prototip može doprinijeti: boljem usklađivanju osobnih vještina s kulturom vještina organizacije ili tima, boljem usklađivanju obrazovanja i osposobljavanja s daljnjim mogućnostima razvoja karijere; boljem usklađivanju vještina zaposlenika (meke vještine) s mogućnostima razvoja karijere; učinkovitijem profesionalnom usmjeravanju i osposobljavanju. Ujedno su se složili da može omogućiti poslodavcima više mogućnosti za zapošljavanje i zadržavanje ljudi te u konačnici doprinijeti smanjenju diskriminacije na tržištu rada i povećati socijalnu uključenost.

Više o projektu: https://uciliste-ambitio.hr/projekti/feasibility-of-implementing-the-essential-skills-program-for-adult-education-organizations-educators-and-learners-aspire/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp