Radni tečaj „Tehnike venepunkcije i biološki materijali u dentalnoj medicini“, 24. 2. 2024. – PRIJAVE U TIJEKU (bodovano HKDM s 10 bodova)

U subotu 24. 2. 2024. godine u Vježbovnom centru Učilišta Ambitio održat će se radni tečaj pod nazivom “Tehnike venepunkcije i biološki materijali u dentalnoj medicini”.  Radni tečaj je namijenjen dentalnim asistentima i dentalnim higijeničarima. Na poludnevnom tečaju razgovarat će se u teorijskom dijelu o tome tko smije vaditi krv u ordinaciji dentalne medicine te koje su maksimalne doze krvi koje se smiju prikupiti venepunkcijom od pacijenta u jednom dolasku. Ujedno će polaznici saznati više informacija o potrebnim materijalima i priboru za vađenje krvi venepunkcijom od pacijenta, pripremi pacijenta za venepunkciju, tehnikama vađenja krvi i najčešće komplikacije prilikom tehnike venepunkcije te biološkim materijalima koji se koriste u dentalnoj medicini i kako se dobivaju. 

U praktičnom dijelu tečaja sudionici će imati priliku uvježbavati tehniku venepunkcije na školskom fantomu modela ruke i demonstrirat će se priprema pribora i materijala za dobivanje plazme bogate faktorima rasta i autolognog dentinskog grafta.

Tečaj će voditi Maja Barošević, mag. med. techn., glavna sestra Kliničkog zavoda za oralnu kirurgiju Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Više o predavaču pročitajte OVDJE.

Radni tečaj vrednovala je Hrvatska komora dentalne medicine s 10 bodova.

Više informacija o tečaju možete pročitati OVDJE.

Prijave za tečaj otvorene su putem poveznice PRIJAVA.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp