Šmit Božena

Božena Šmit, prof. geografije, završila je Osnovnu školu Otona Ivekovića, Srednju ekonomsku školu Borisa Kidriča, Osnovnu glazbenu školu Rudolfa Matza (gitara) i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta…

Pročitaj više

Jakovac Buga

Buga Jakovac je voditelj marketinga za domaća i strana tržišta u dentalnom turizmu. U Zagrebu završava preddiplomski studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te…

Pročitaj više

Firić Ivanka

Ivanka Firić završila je osnovno školsko i srednje stručno obrazovanje u Zdravstvenom obrazovnom centru za zvanje medicinske sestre općeg smjera. Godine 1988. započinje raditi u Stomatološkoj…

Pročitaj više

Polić Jasminka

Jasminka Polić završila je osnovnu školu i jezičnu gimnaziju u Zagrebu, gdje upisuje i 1977. godine završava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Svoju poslovnu karijeru započinje…

Pročitaj više

Đurkan Kristina

Kristina Đurkan završila je osnovnu školu i prirodoslovno matematičku V. gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je akademske godine 1999./2000., diplomirala je u svibnju 2005.…

Pročitaj više