Upisi

logo

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME OBRAZOVANJA ODRASLIH

 

1. Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

Uvjeti za upis:

Završena minimalno četverogodišnja srednja škola zdravstvenog usmjerenja u Hrvatskoj ili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

 

2. Program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se upisati osoba s navršenih petnaest godina života i završenom osnovnom školom.

U program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu.

 

3. Program usavršavanja za poslove palijativne skrbi

Uvjeti za upis:

Završena škola za medicinsku sestru/tehničara ili visoka škola za prvostupnika/icu sestrinstva.

 

4. Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom

Uvjeti upisa:

Završena osnovna škola i završen program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba. Posjedovanje Uvjerenja o osposobljavanju za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba.

 

5. Program usavršavanja za voditelja/ice u zdravstvenome turizmu

Uvjeti za upis:

Završena viša/visoka škola bilo kojeg usmjerenja s jednom godinom radnog iskustva u poslovnoj organizaciji koja se bavi posredovanjem između korisnika i pružatelja usluge u zdravstvenom turizmu odnosno u zdravstvenom ili turističkom području uz korištenje jednog stranog jezika u govoru i pismu.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

  1. popunjeni obrazac za prijavu dostupan na web stranicama Učilišta Ambitio,
  2. presliku završne svjedodžbe srednje škole (osnovne za program osposobljavanja, svjedodžbe svakoga razreda za program prekvalifikacije),
  3. presliku svjedodžbe preddiplomskoga studija ili diplome (za zdravstveni turizam, usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice ako upisuju prvostupnici i usavršavanje za poslove u palijativnoj skrbi ako upisuju prvostupnici sestrinstva),
  4. presliku rodnog lista,
  5. presliku domovnice,
  6. presliku osobne iskaznice,
  7. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za programe pod 2., 3. i 4.

Prijave za upis zaprimaju se od 3. ožujka do 12. svibnja 2018. godine za programe pod 1., 3. 4. i 5., a za program pod 2. od 3. ožujka do 6. listopada 2018. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta.

Upisi za programe pod 1., 3. 4. i 5. vršit će se od 14. do 18. svibnja 2018. godine odnosno do popunjenja slobodnih mjesta, a za program pod 2. od 9. do 19. listopada 2018. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta.

Dokumente za prijavu potreb­no je slati putem e-maila, faxa, poštom ili osobno. Kandidati koji zadovolje uvjete za upis bit će obaviješteni i pozvani na upis putem e-maila i telefonom. Upisi će se vršiti u prostorijama Učilišta Ambitio, Kuniščak 1a, 10 000 Zagreb. Prilikom upisa potrebno je donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

Početak predavanja za programe pod 1., 3., 4. i 5. planiran je u svibnju, a za program pod 2. u listopadu 2018. godine.

 

UČILIŠTE AMBITIO, Kuniščak 1a, Zagreb,

tel: 01 4677 802, fax: 01 4677 801, info@uciliste-ambitio.hr, www.uciliste-ambitio.hr