logo

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME OBRAZOVANJA ODRASLIH

 

1. Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

Uvjeti za upis:

Završena minimalno četverogodišnja srednja, viša ili visoka škola iz sektora zdravstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj ili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

 

2. Program usavršavanja za poslove u području slušne akustike

Uvjeti za upis:

Navršenih 18 godina života, poznavanje jednoga stranog jezika, poznavanje rada na računalu, završena srednja škola za sljedeća zanimanja: strojarski tehničar, strojarski tehnološki tehničar, tehničar za finomehaniku, elektrotehničar, tehničar za elektrostrojarstvo, tehničar za procesnu tehniku, tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, elektroničar, tehničar za mehatroniku, tehničar za očnu optiku.

Program usavršavanja također mogu upisati osobe s bilo kojom višom ili visokom školom.

 

3. Program osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog jedrenja 

Uvjeti za upis:

Navršenih 18 godina života, predznanje plivanja, završena srednja škola u minimalno trogodišnjem trajanju i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za poslove instruktora rekreativnog jedrenja te položena provjera fizičke spremnosti i spretnosti potrebne za jedrenje.

 

4. Program osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog jedrenja na dasci

Uvjeti za upis:

Navršenih 18 godina života, predznanje plivanja, završena srednja škola u minimalno trogodišnjem trajanju i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za poslove instruktora rekreativnog jedrenja na dasci te položena provjera fizičke spremnosti i spretnosti potrebne za jedrenje na dasci.

 

5. Program uosposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog kajakaštva i kanuinga

Uvjeti za upis:

Navršenih 18 godina života, predznanje plivanja, završena srednja škola u minimalno trogodišnjem trajanju i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za poslove instruktora rekreativnog kajakaštva i kanuinga te položena provjera fizičke spremnosti i spretnosti potrebne za kajak-kanu.

 

6. Program osposobljavanja za poslove domaćina brodice i jahte

Uvjeti za upis:

Navršenih 18 godina života, završena osnovna škola i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova domaćina brodice i jahte.

 

7. Program usavršavanja za poslove u palijativnog skrbi

Uvjeti za upis:

Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege ili prvostupnik/ica sestrinstva te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u palijativnoj skrbi.

 

8. Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom

Uvjeti za upis:

Završena osnovna škola, završen program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice s palijativnim pristupom.

 

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. popunjen prijavni obrazac dostupan na mrežnim stranicama Učilišta Ambitio za svaki pojedini program
 2. presliku završne svjedodžbe srednje škole, preddiplomskog studija ili diplome (usavršavanje za poslove u području slušne akustike)
 3. presliku završne svjedodžbe srednje škole ili preddiplomskog studija ili diplome fakulteta (osposobljavanje za poslove instruktora rekreativnog jedrenja, jedrenja na dasci i kajakaštva i kanuinga)
 4. presliku svjedodžbe 8. razreda osnovne škole ili završne svjedodžbe srednje škole ili svjedodžbe preddiplomskog studija ili diplome fakulteta (osposobljavanje za poslove domaćina brodice i jahte)
 5. presliku završne svjedodžbe srednje škole ili preddiplomskog studija ili diplome fakulteta (program usavršavanja za poslove u palijativnog skrbi)
 6. presliku završne svjedodžbe osnovne ili srednje škole (program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom)
 7. presliku rodnog lista
 8. presliku domovnice
 9. presliku osobne iskaznice
 10. liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (za poslove instruktora rekreativnog jedrenja, jedrenja na dasci i kjakaštva i kanuinga te za obavljanje poslova domaćina brodice i jahte).

 

Prijave za upis zaprimaju se:

 • od 26. veljače do 25. travnja 2021. godine za program pod 1. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 26. veljače do 11. travnja 2021. godine za program pod 2.  Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 9 veljače do 3. svibnja 2021. godine za program pod 3. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 9. veljače do 3. svibnja 2021. godine za program pod 4. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 9. veljače do 3. svibnja 2021. godine za program pod 5. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 26. veljače do 5. travnja 2021. godine za program pod 6. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 26. veljače do 18. travnja 2021. godine za program pod 7. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 26. veljače do 18. travnja 2021. godine za program pod 8. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.

 

Upisi će se vršiti:

 • od 26. travnja do 7. svibnja 2021. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 1.
 • od 12. do 19. travnja 2021. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 2.
 • od 19. travnja do 10. svibnja 2021. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 3.
 • od 19. travnja do 10. svibnja 2021. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 4.
 • od 19. travnja do 10. svibnja 2021. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 5.
 • od 6. do 12. travnja 2021. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 6.
 • od 19. do 26. travnja 2021. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 7.
 • od 19. do 26. travnja 2021. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 8.

 

Dokumente za prijavu potreb­no je slati na e-mail, poštom ili donijeti osobno. Kandidati koji zadovolje uvjete za upis bit će obaviješteni i pozvani na upis obaviješću na e-mail ili telefonom. Upisi će se vršiti u prostorijama Učilišta Ambitio, Kuniščak 1A, 10 000 Zagreb. Prilikom upisa potrebno je donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

Početak predavanja za programe pod 1., 3., 4. i 5. planiran je u svibnju, pod 2., 6., 7 i 8. u travnju 2021. godine.

 

UČILIŠTE AMBITIO, Kuniščak 1A, Zagreb,

tel: 01 4677 802, fax: 01 4677 801, info@uciliste-ambitio.hr, www.uciliste-ambitio.hr