Upisi

logo

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME OBRAZOVANJA ODRASLIH

 

1. Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

Uvjeti za upis:

Završena minimalno četverogodišnja srednja, viša ili visoka škola iz sektora zdravstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj ili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

 

2. Program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se upisati osoba s navršenih petnaest godina života i završenom osnovnom školom.

U program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu.

 

3. Program usavršavanja za voditelja/icu u zdravstvenome turizmu

Uvjeti za upis:

Završena viša/visoka škola bilo kojeg usmjerenja s jednom godinom radnog iskustva u poslovnoj organizaciji koja se bavi posredovanjem između korisnika i pružatelja usluge u zdravstvenom turizmu odnosno u zdravstvenom ili turističkom području uz korištenje jednog stranog jezika u govoru i pismu.

 

4. Program usavršavanja za poslove u području slušne akustike

Uvjeti za upis:

Navršenih 18 godina života, poznavanje jednoga stranog jezika, poznavanje rada na računalu, završena srednja škola za sljedeća zanimanja: strojarski tehničar, strojarski tehnološki tehničar, tehničar za finomehaniku, elektrotehničar, tehničar za elektrostrojarstvo, tehničar za procesnu tehniku, tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, elektroničar, tehničar za mehatroniku, tehničar za očnu optiku.

Program usavršavanja također mogu upisati osobe s bilo kojom višom ili visokom školom.

 

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. popunjen prijavni obrazac dostupan na mrežnim stranicama Učilišta Ambitio za svaki pojedini program
 2. presliku završne svjedodžbe srednje škole i svjedodžbi svakoga razreda za program prekvalifikacije, odnosno presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole za program stjecanja srednje stručne spreme
 3. presliku svjedodžbe preddiplomskoga studija ili diplome (usavršavanje za voditelja/icu u zdravstvenom turizmu i usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice)
 4. presliku završne svjedodžbe srednje škole, preddiplomskog studija ili diplome (usavršavanje za poslove u području slušne akustike)
 5. presliku rodnog lista
 6. presliku domovnice
 7. presliku osobne iskaznice
 8. liječniko uvjerenje da ne postoje zdravstvene kontraindikacije za obavljanje poslova (samo za program prekvalifikacije i stjecanja srednje stručne spreme).

 

Prijave za upis zaprimaju se:

 • od 25. veljače do 1. svibnja 2019. za program pod 1. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 25. veljače do 9. rujna 2019. za program pod 2.  Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 25. veljače do 7. svibnja 2019. za program pod 3. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.
 • od 25. veljače do 7. travnja 2019. za program pod 4. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.

 

Upisi će se vršiti:

 • od 2. do 10. svibnja 2019. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 1.
 • od 10. do 20. rujna 2019. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 2.
 • od 8. do 15. svibnja 2019. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 3.
 • od 8. do 15. travnja 2019. odnosno do popunjenja slobodnih mjesta za program pod 4.

 

Dokumente za prijavu potreb­no je slati na e-mail, putem faksa, poštom ili donijeti osobno. Kandidati koji zadovolje uvjete za upis bit će obaviješteni i pozvani na upis obaviješću na e-mail ili telefonom. Upisi će se vršiti u prostorijama Učilišta Ambitio, Kuniščak 1A, 10 000 Zagreb. Prilikom upisa potrebno je donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

Početak predavanja za programe pod 1. i 3. planiran je u svibnju, pod 2. u rujnu, a za program pod 4. u travnju 2019. godine.

 

UČILIŠTE AMBITIO, Kuniščak 1A, Zagreb,

tel: 01 4677 802, fax: 01 4677 801, info@uciliste-ambitio.hr, www.uciliste-ambitio.hr