Započela je provedba programa osposobljavanja – 3D u hrvatskom turizmu

Učilište Ambitio započelo je aktivnosti na provedbi programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta, domaćina/icu broda i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva. Programi se provode u okviru ESF projekta „3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva” u partnerstvu s Polo Line d.o.o., Horvat turizam – putnička agencija d.o.o., Pustara Višnjica d.o.o. i Ambitio sana d.o.o.

Prvi program osposobljavanja, koji se počeo provoditi je za domaćina/icu smještajnih kapaciteta kod partnera Polo Line d.o.o. u Baški na otoku Krku. U programu sudjeluju nezaposlene osobe mlađe od 25 godina i starije od 54 godine koje će sljedeća dva tjedna stjecati teorijska znanja i praktične vještine za pružanje kvalitetne usluge smještaja u privatnim turističkim kapacitetima. Nova znanja i vještine olakšat će im pristup tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Program obuhvaća 2 dana teorijske i 11 dana praktične nastave te završnu provjeru znanja. Po završetku programa polaznici će dobiti potvrdu o osposobljenosti za domaćina/icu smještajnih kapaciteta.

Provedba ostalih programa kreće uskoro, a svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se javiti putem e-pošte Učilišta: info@uciliste-ambitio.hr, na telefon 01 4677 803 ili direktno se prijaviti na sljedećoj poveznici: http://3dturizam.uciliste-ambitio.hr/prijava/.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp