Vježbe iz Oralne kirurgije (Dentalno asistiranje)

Polaznicima programa za dentalnog asistenta uvijek su najviše u fokusu vježbe na kojima mogu i praktično primijeniti znanje koje usvajaju u teoretskom dijelu nastavnog programa.

Tako su nedavno polaznici 7. generacije programa stjecanja SSS i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent, odradili vježbe iz Oralne kirurgije u okviru predmeta Dentalno asistiranje pod vodstvom naših nastavnica, Ivanke Firić i Jadranke Petrinec. Vježbe su obuhvaćale pripremanje ordinacije za oralno-kirurški zahvat, pripremanje instrumenata, pacijenta i dentalnog tima za oralno-kirurški zahvat, asistiranje kod oralno-kirurškog zahvata, raspremanje ordinacije po protokolu, pranje, priprema i pakiranje instrumenata za sterilizaciju te postupak provođenja sterilizacije u autoklavu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp