18. generacija polaznika za dentalnog asistenta pokazala je izniman interes za vježbe

Prije ljetne stanke, u Učilištu Ambitio prošlog vikenda održan je još jedan termin vježbi za polaznike novoupisane generacije na programu usavršavanja za poslove dentalnog asistenta. Vježbe je polaznicima vodila nastavnica Andrea Krcunović, bacc. med. techn., a oni su s oduševljenjem pratili sve upute. Dobru atmosferu dodatno je upotpunio i tzv. model maneken zahvaljujući kojem su vježbe u Vježbovnom centru još zanimljivije.

Tijekom vježbi polaznici su usvajali znanje iz pripreme instrumenata i materijala za dijagnostičko-terapijske postupke u restaurativnoj dentalnoj medicini i endodonciji, priprema pacijenta za restaurativni i endodontski zahvat, asistiranje tijekom endodontskog zahvata, priprema pasti za punjenje korijenskih kanala, staklenoionomernog i cinkfosfatnog cementa, adhezijska tehnika, priprema pacijenta za parodontološki zahvat, priprema instrumenata za parodontološki zahvat i evidentiranje parodontnih indeksa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp