Učilište Ambitio provelo je radionicu za nastavnike u okviru ESF projekta „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry“

Dana 15. siječnja 2019. godine djelatnice Učilišta Ambitio održale su prvu u nizu radionicu za nastavnike pod nazivom „Metodologija definiranja ishoda učenja“ na Veleučilištu Velika Gorica s ciljem stjecanja dodatnih znanja nastavnika za izradu kurikuluma novog studija u sustavu visokog obrazovanja. Radionica je provedena u okviru ESF projekta „Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry“u kojem je Učilište Ambitio partner Veleučilištu Velika Gorica kao nositelju projekta. Nastavnici su primjenjivali pravila pisanja ishoda učenja, izračuna ECTS bodova, izrade matrice ishoda programa i ishoda učenja te usklađivanja ishoda učenja s aktivnostima na nastavi i načinom vrednovanja na konkretnim primjerima.

Stečena znanja nastavnici će primijeniti prilikom izrade kurikuluma novog studija na engleskom jeziku pod nazivom Specialist Graduate Professional Study in Optometry.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp