Učilište Ambitio omogućilo besplatno usavršavanje za 40 polaznika

Doktor_slikaUčilište Ambitio provodi besplatna obrazovanja pilot skupina financiranih iz Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. pod nazivom „Jačanje kapaciteta za obrazovanje odraslih – faza II“ u sklopu EU projekta. Učilište Ambitio nositelj je projekta izrade novog programa usavršavanja za poslove voditelja u zdravstvenom turizmu i partner na projektu izrade novog programa usavršavanja za palijativnu skrb. Provedba programa predviđena je putem e-učenja i minimalnog dolaska na predavanja. U obrazovanju pilot skupina predviđeno je 20 polaznika programa usavršavanja za poslove voditelja u zdravstvenom turizmu i 20 polaznika medicinskih sestara/tehničara programa usavršavanja za palijativnu skrb koji su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Stručno usavršavanje za poslove voditelja u zdravstvenom turizmu namijenjeno je osobama sa završenom višom ili visokom stručnom spremom dok je usavršavanje za palijativnu skrb namijenjeno medicinskim sestrama. Zdravstveni turizam jedna od najbrže rastućih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i Europi zbog čega se očekuje lakše zapošljavanje usavršenih polaznika. Usavršavanje za palijativnu skrb će medicinskim sestrama omogućiti lakši pronalazak posla u bolnicama s obzirom da nova zakonska regulativa obvezuje bolnice na osiguravanje određenog broja palijativnih kreveta, ovisno o veličini same bolnice, zbog čega se javlja potreba za medicinskim sestrama s novim kompetencijama. Selekcijski postupak provest će Stručna radna skupina Učilišta Ambitio. Kriterij pri selekciji bit će završne ocjene iz srednje škole odnosno motivacijsko pismo. Dodatno, prema potrebi u slučaju većeg broja kandidata koji ispunjavaju uvjete provest će se intervju o čemu će svi kandidati/kandidatkinje biti pravovremeno obaviješteni. Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta  za program voditelja u zdravstvenome turizmu zaprimaju se do 19. rujna 2016. godine, a za program usavršavanja medicinskih sestara za palijativnu skrb do 30. rujna 2016. godine na adresu: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih, Ksaver 196, 10 000 Zagreb. Početak nastave je krajem rujna 2016. godine. Osobe zainteresirane za sudjelovanje u provođenju pilot programa usavršavanja mogu se javiti na: 01/4677 803 ili email: info@uciliste-ambitio.hr.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp