I. generacija programa prekvalifikacije za detalnog/u asistenata/icu došla je do svoga cilja

Na prvom roku za obranu završnih radova u srpnju ove godine više od pola polaznika I. generacije polaznika programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent izvršilo je i svoj posljednji zadatak u obrazovanju za zanimanje dentalnog asistenta/ice. Drui rok za obranu završnih radova planiran je nakon ljetne stanke. Radi se o polaznicima I. generacije programa stjecanja SSS i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica koji su proteklih 18 mjeseci dva puta mjesečno vikendom vrijedno pohađali program i time se približili željenom cilju, ishoditi dozvolu za rad u dentalnom timu na radnom mjestu dentalnog asistenta. Čestitamo!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp