Raspisan je natječaj za upis polaznika u program usavršavanja za dentalnog/u asistenta/icu