Promovirana je 9. generacija programa usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

U sklopu Međunarodnog sajma dentalne medicine „Dentex“ u subotu 19. svibnja 2018. godine održana je svečana promocija 9. generacije programa usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice. Polaznicima su Uvjerenja o usavršavanju dodijelili predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent., zamjenik predsjednika Komore prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent. i ravnatelj Učilišta Ambitio Alen Stranjik mag. ing. aeroing. Prisutnima se obratila i predsjednica Strukovnog razreda dentalnih asistenata Denis Milošević, bacc. med. techn. koja je tom prigodom istaknula da je iznimno veseli dolazak novih 22-oje dentalnih asistenata/ica u krovnu organizaciju HKDM. Naglasila je da će im biti na raspolaganju za sva njihova pitanja i da je otvorena za suradnju. Nakon uručenih Uvjerenja o usavršavanju polaznici su ostvarili sve preduvjete za dobivanje licence za rad na radnom mjestu dentalni asistent.

Druženje je nastavljeno uz prigodnu zdravicu i domjenak.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp