Održan je drugi stručni tečaj za dentalne asistente

U subotu 27. travnja 2019. godine u Vježbovnom centru Učilišta Ambitio održan je drugi od ukupno četiriju planiranih tečajeva stručnog usavršavanja namijenjenih dentalnim asistentima u 2019. godini koje je Hrvatska komora dentalne medicine vrednovala s 10 bodova.

Teme na drugom tečaju bile su vezane uz dentalno asistiranje u implantološkim oralnokirurškim zahvatima, naručivanje pacijenata u ordinaciji dentalne medicine i profesionalne rizike u radu s pacijentima oboljelima od hepatitisa u ordinaciji dentalne medicine.

Na cjelodnevnom tečaju teme su prezentirane kroz zajedničku diskusiju polaznika i razmjenu njihovih iskustava iz svakodnevnog rada u ordinaciji dentalne medicine što se pokazalo vrlo korisnim načinom usvajanja novog i proširivanja postojećeg znanja. Polaznici su imali priliku vidjeti na koji se način vrši dokazivanje prisutnosti virusa u slini te protokol dentalnog asistiranja u okviru implantoloških oralnokirurških zahvata, tj. pripremu instrumenata i materijala, pripremu pacijenta za operativni zahvat kao i postupke dentalnog asistiranja u okviru samog zahvata. Na primjeru jednog radnog dana dentalnog asistenta, polaznici su kroz diskusiju razgovarali o tome koji se parametri moraju uzimati u obzir kod pravilnog planiranja zbrinjavanja pacijenata.

Budući da je cilj tečaja stručnog usavršavanja stjecanje novih znanja i vještina, vjerujemo da će polaznici tečaja usvojeno znanje vrlo brzo moći primijeniti na svojim radnim mjestima kao dentalni asistenti te na taj način unijeti nove pozitivne promjene u kvalitetu svojeg rada. Slike s tečaja možete pogledati na ovoj poveznici.

Idući planirani tečaj je 15. 6. 2019. s temama: Specifičnosti rada dentalnog asistenta u ordinaciji dječje dentalne medicine; Gluhi, slijepi, slabovidni i pacijenti s intelektualnim poteškoćama u ordinaciji dentalne medicine – specifičnosti komunikacije; Suvremeni postupak postavljanja fiksne ortodontske naprave – uloga dentalnog asistenta.

Za tečaj stručnog usavršavanja moguće je prijaviti se već sada putem prijavnog obrasca na stranici radionice  i na taj način osigurati svoje mjesto s obzirom na to da je broj mjesta na tečaju ograničen.

Više informacija o tečaju uskoro na mrežnoj stranici Učilišta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp