Budući dentalni asistenti marljivo stječu praktične vještine iz predmeta Zdravstvena njega I i Hitna medicinska stanja

Prošlog vikenda (11. – 13. 11. 2022.) polaznici 9. generacije programa prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica na praktičnim vježbama iz predmeta Zdravstvena njega I uvježbavali su postupke u okviru primjene standardnih mjera zaštite u ordinaciji dentalne medicine, a polaznici 8. generacije istog programa u okviru predmeta Hitna medicinska stanja uvježbavali su postupak ventiliranja pacijenta maskom i samoširećim balonom.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp