Program usavršavanja za voditelja/icu u zdravstvenom turizmu u trajanju od 194 sati realizirat će se kombiniranom multimedijskom i redovitom nastavom tijekom 6 mjeseci. Teorijski dio programa realizirat će se samostalnim učenjem putem interaktivnoga multimedijalnog sustava u trajanju od 82 sati, vježbe će se realizirati u kabinetu učilišta opremljenom potrebnim nastavnom opremom u trajanju od 72 sata, a praktična nastava u trajanju od 40 sati u suradnoj ustanovi koja pruža uslugu u zdravstvenome turizmu i/ili posredničkoj agenciji koja povezuje zdravstvenu ustanovu i korisnike usluge u zdravstvenome turizmu.

TRAJANJE PROGRAMA USAVRŠAVANJA

Interaktivno učenje Redovni dio programa – vježbe Praktična nastava Ukupno
82 72 40 194

 

Teorijski dio interaktivnoga multimedijalnog sustava sastoji se od teorijskog dijela i pokaznih vježbi. Za provedbu interaktivnog multimedijskog učenja osiguran je didaktički izvor znanja za samostalan rad putem digitaliziranog sadržaja.

Elektronički sadržaj dostupan kroz interaktivni multimedijski sustav sastoji se od tekstualnog, video i audio zapisa te animiranih scena i simuliranih situacija koje su polazniku dostupne kao pokazne vježbe.

Redovni dio programa u obliku vježbi u trajanju od 72 sata izvodi se u kabinetu ustanove za obrazovanje odraslih. Vježbe se provode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike.

Praktična nastava u trajanju od 40 sati izvodi se u suradnoj ustanovi koja pruža uslugu u zdravstvenome turizmu i/ili posredničkoj agenciji koja povezuje zdravstvenu ustanovu i korisnike usluge u zdravstvenome turizmu. Rad polaznika na praktičnoj nastavi obavlja se prema uputama i nadzorom mentora. Polaznici će za vrijeme praktične nastave voditi dnevnik rada.

Za vrijeme samostalnog učenja komunikacija s polaznicima odvijat će se elektroničkim putem kroz samu MOODLE platformu koja omogućava direktnu komunikaciju nastavnika, stručnog voditelja obrazovanja i tajništva s polaznicima. Također je omogućena komunikacija među polaznicima te otvaranje raznih rasprava u koje se mogu uključiti svi polaznici, a na koje će nastavnici prema potrebi direktno odgovarati. Također, komunikacija će biti ostvarena putem e-maila i telefonski, webinara, skype-a i sličnih programa za komuniciranje putem interneta. Polaznicima će tako biti omogućeno da u bilo kojem trenutku samostalnog učenja kontaktiraju svog mentora te razjasne eventualne nejasnoće vezane za program usavršavanja odnosno nastavni sadržaj. Uz mentora, dostupni će im biti i administratori iz Učilišta Ambitio koji će im pomoći u slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća ili pitanja vezana za provedbu programa.