Wellness aspekti u zdravstvenome turizmu

Cijena modula: 800,00 kn

Sadržaj modula: Definicija i vrste wellnessa u Republici Hrvatskoj i svijetu; ponude wellness turizma; rizici korištenja wellness usluga.

Prijavni obrazac:

  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.