Turistička ponuda na destinaciji

Cijena modula: 2.400,00 kn

Sadržaj modula: Turizam i turističke destinacije zdravstvenog turizma; specifični oblici turizma; suvremeni trendovi u turizmu; Republika Hrvatska kao turistička destinacija; turistička ponuda i njezina analiza na destinaciji; priprema i provedba plana puta slobodnog vremena; menadžment kriznih situacija prilikom pružanja usluge zdravstvenog turizma.

Prijavni obrazac:

  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.