Cijena modula: 2.400,00 kn

Sadržaj modula: Turizam i turističke destinacije zdravstvenog turizma; specifični oblici turizma; suvremeni trendovi u turizmu; Republika Hrvatska kao turistička destinacija; turistička ponuda i njezina analiza na destinaciji; priprema i provedba plana puta slobodnog vremena; menadžment kriznih situacija prilikom pružanja usluge zdravstvenog turizma.

Prijavni obrazac:

[gravityform id=”13″ title=”false” description=”false” ajax=”true” field_values=”modul=Turistička ponuda na destinaciji”]