Talijanski jezik u zdravstvenome turizmu

Cijena modula: 1.500,00 kn

Sadržaj modula: Opći jezični sadržaji; komunikacija u zdravstvenom turizmu uz korištenje stručne terminologije; pisana korespodencija u zdravstvenome turizmu.

Prijavni obrazac:

  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.