Cijena modula: 1.300,00 kn

Sadržaj modula: Osnove prodaje u zdravstvenom turizmu; psihologija korisnika usluga u zdravstvenome turizmu; psihologija prodavača, psihologija prodaje i prodajni razgovor; analiza situacije i postavljanje ciljeva; uloga i važnost komunikacije u prodaji; timski rad i networking; što u trenucima krize; reklamacije.

Prijavni obrazac:

  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.