Cijena modula: 1.300,00 kn

Sadržaj modula: Osnove prodaje u zdravstvenom turizmu; psihologija korisnika usluga u zdravstvenome turizmu; psihologija prodavača, psihologija prodaje i prodajni razgovor; analiza situacije i postavljanje ciljeva; uloga i važnost komunikacije u prodaji; timski rad i networking; što u trenucima krize; reklamacije.

Prijavni obrazac:

[gravityform id=”13″ title=”false” description=”false” ajax=”true” field_values=”modul=Prodaja u zdravstvenome turizmu”]