Pravni propisi i standardi u zdravstvenome turizmu

Cijena modula: 500,00 kn

Sadržaj modula: Zakonodavni okvir i standardi u zdravstvenome turizmu; rizici poslovanja i osiguranje; osiguravanje kvalitete u pružanju usluga zdravstvenog turizma; upravljanje kvalitetom u zdravstvenome turizmu.

Prijavni obrazac:

  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.