Cijena modula: 500,00 kn

Sadržaj modula: Zakonodavni okvir i standardi u zdravstvenome turizmu; rizici poslovanja i osiguranje; osiguravanje kvalitete u pružanju usluga zdravstvenog turizma; upravljanje kvalitetom u zdravstvenome turizmu.

Prijavni obrazac:

[gravityform id=”13″ title=”false” description=”false” ajax=”true” field_values=”modul=Pravni propisi i standardi u zdravstvenome turizmu”]