Medicinski aspekti u zdravstvenome turizmu

Cijena modula: 1.100,00 kn

Sadržaj modula: Medicinski turizam; povijest zdravstvenog turizma; osnovna medicinska terminologija; hitna stanja; dijagnostičke metode; komplikacije operativnih zahvata; prevencija bolesti i medicinska rehabilitacija.

Prijavni obrazac:

  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.