Marketing u zdravstvenome turizmu

Cijena modula: 1.800,00 kn

Sadržaj modula: Uloga marketinga u zdravstvenom turizmu; analiza tržišta i razvoj marketinške strategije; primjena integriranih marketinških komunikacija u zdravstvenom turizmu; izgradnja brenda i marketing odnosa; priprema i provedba plana marketinške komunikacije u zdravstvenom turizmu.

Prijavni obrazac:

  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.