Komunikacija u zdravstvenome turizmu

Cijena modula: 1.500,00 kn

Sadržaj modula: Značenje i vrste komunikacije; komunikacijske vještine u govoru; preduvjeti uspješne komunikacije u zdravstvenom turizmu; aktivno slušanje i asertivnost; komunikacija s osobama različitih dobi; komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti; priprema i izvedba uspješne prezentacije.

Prijavni obrazac:

  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • * ukoliko školarinu plaća pravna osoba
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.