Zdravstveni turizam je turizam povezan s putovanjem u lječilišta ili druge destinacije, čija je primarna svrha poboljšanje fizičkog stanja, kroz režim fizičkog vježbanja i terapije, kontrolu prehrane i korištenje medicinskih usluga relevantnih za održavanje zdravlja. S obzirom na konstantno opadajuću kvalitetu suvremenog života uzrokovanu stresom, zdravstveni turizam poprima sve značajniju ulogu u revitalizaciji psihofizičkih sposobnosti čovjeka. Vrste zdravstvenoga turizma su medicinski turizam, lječilišni turizam i medicinski wellness.

 

Medicinski turizam podrazumijeva putovanje u druga odredišta, koja mogu biti i u drugoj državi, radi ostvarivanja zdravstvene zaštite (kirurških zahvata, stomatoloških, kozmetičkih, psihijatrijskih i alternativnih tretmana, a sve uz pripadajuće usluge njege i oporavka). Primarna motivacija putovanja je da se uz niže troškove dobije vrhunska zdravstvena usluga na drugoj destinaciji, nemogućnost da se takvi tretmani realiziraju u vlastitoj zemlji ili brža realizacija zahvata. U prošlosti, ljudi su u pravilu putovali iz manje razvijenih država u razvijenije kako bi primili medicinsku skrb koju nisu mogli dobiti u vlastitim državama. Posljednji trendovi pokazuju obrnute procese u kojima turisti iz razvijenijih država sada putuju u države trećeg svijeta zbog znatno manjih troškova liječenja. Još jedan od razloga za postojanje zdravstvenoga turizma su i zakonski propisi (npr. u nekoj zemlji pobačaj smatraju ubojstvom te se ovakvi zahvati ne mogu obavljati u domicilnoj državi).

 

Lječilišni turizam jedan je od najstarijih oblika zdravstvenoga turizma, u okviru kojega se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te poboljšanja kvalitete života. Naglasak je na revitalizaciji psihofizičkih sposobnosti čovjeka u okviru klimatskih, morskih i topličkih destinacija. U lječilištima se nude različite kure, posebni programi oporavka, uravnotežena prehrana, isključenost od buke i zagađenja zraka, tjelovježbe, društveni i duhovni programi te drugi sadržaji.

 

Medicinski wellness je organizirano provođenje zdravstveno-preventivnih i kurativnih programa uz multidisciplinarni tim koji uključuje liječnika, nutricionista, kineziologa, psihologa, fizioterapeuta te spa i wellness terapeuta, u svrhu prevencije bolesti te očuvanja i unaprjeđenja zdravlja. Metode i postupci medicinskoga wellnessa uključuju metode integralne medicine (službene, komplementarne i tradicionalne). Zdravstvena kultura modernoga društva podrazumijeva postojanje složenoga sustava s nizom zdravstvenih institucija koje se između ostaloga bave i određivanjem načina korištenja slobodnoga vremena ili pak liječenja kroz aktivni vid rekreacije koja je sve značajniji dio turističkih sadržaja (medicinski programiran aktivan odmor – MPAO).