Medicinski aspekti i rizici u zdravstvenom turizmu

Denis Kovačić,  pomoćnik ministra zdravlja za zdravstveni turizam

OBRAZOVANJE:

1982. završio srednju Medicinsku školu u Zadru, zanimanje medicinski tehničar
1989. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci, stekao naziv doktora medicine
1997. završio poslijediplomski studij fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1999. položio specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u  Zagrebu
2003. završio međunarodni poslijediplomski studij Menagement u zdravstvu
(Medicinski fakultet u Zagrebu  – London School of Economic)

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

1989. – 1990. liječnik u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan
1991. – 1994. liječnik u Domu zdravlja  Novi Marof
1994. – 2006. liječnik u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
siječanj 2002. – prosinac 2005. – Ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
travanj 2006. – travanj 2008. – Uprava „Sunce Koncerna“ d.d. u Zagrebu – Direktor sektora zdravstva i zdravstvenog turizma
travanj 2008. – travanj 2009. – Član Uprave Zdravstveno-turističkog centra Nin d.o.o.
travanj 2009. – prosinac 2010. Zamjenik ravnatelja Poliklinike Medikol u Zagrebu
siječanj 2011. – 2014.  – voditelj Poliklinike Medikol u Čakovcu
siječanj 2014. – lipanj 2014. – liječnik  spec. fizijatar  u Domu zdravlja  Zagrebačke županije
lipanj 2014. – veljača 2016.– Ravnatelj Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr. Drago Čop” Mihanovićeva 3, Zagreb
veljača 2016. – Pomoćnik ministra zdravstva

ČLANSTVA:

član  Društva za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i član Društva za reumatologiju Hrvatskog liječničkog zbora
član Hrvatske liječničke komore
član Savjetodavnog odbora Saveza društava multiple skleroze Hrvatske
2002. – 2006. član Predsjedništva udruge poslodavaca u zdravstvu RH
2002. – 2006. član Izvršnog odbora udruženja hoteljera Hrvatske
2002. – 2005. član Povjerenstva za fizikalnu medicinu Ministarstva zdravstva RH
2008. – 2009 član Upravnog vijeća Bolnice za kronične bolesti Novi Marof
2008. – 2010. predsjednik Turističke zajednice grada Novog Marofa
ožujak 2015. – veljača 2016. – Predsjednik  gradskog  vijeća grada Novog  Marofa
travanj 2016.- rujan 2016. –  Predsjednik Upravnog vijeća SB Varaždinske Toplice

Sudionik Domovinskog rata i nositelj Spomenice Domovinskog rata

OSTALO:

Autor i koautor više znanstvenih i stručnih članaka iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije i srodnih područja,
Koautor knjige „Kako živjeti sa multiplom sklerozom”.

 


 

Poduzetništvo u zdravstvenom turizmu

Željko Popović, direktor marketinga s višegodišnjim marketinškim iskustvom u renomiranim agencijama 

Željko Popović diplomirao je studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a svoju profesionalnu karijeru od samog početka do danas gradi u području marketinga. Započeo je kao asistent direktora marketinga Globus holdinga unutar kojeg je prošao marketinške odjele Globus holdinga, produkcijske kuće TV Mreža i Obiteljskog radija. Godine 1997. prelazi u marketinšku agenciju McCann Erickson Croatia u kojoj radi kao account manager za klijente Opel, Grundig i Zagrebačku pivovaru u koju prelazi 2001. godine na poziciju Senior Brand Managera za Ožujsko pivo uključujući i ostale brandove iz obitelji Ožujskog piva: Ožujsko Cool, Ožujsko Strong i Izzy. U pivovari stječe dragocjena iskustva na svim područjima marketinga, a svoju karijeru u Zagrebačkoj pivovari okrunio je kampanjom Žuja je zakon. Iskustvo rada u agenciji i industriji 2005. godine dovodi ga na mjesto izvršnog direktora agencije Bruketa&Žinić koju u naredne dvije godine pretvara iz dizajnerskog studija u kretivnu agenciju. Potom odlazi na mjesto izvršnog direktora agencije EP’64 unutar koje preuzima mjesto direktora agencije EP’64 komunikacije iz koje kasnije nastaje ZOO agencija (Zona originalnog oglašavanja). Godine 2010. prelazi na mjesto izvršnog direktora agencije Media sedam studio d.o.o. ispred koje sudjeluje u organizaciji „50. jubilarnog Splitskog festivala“ kao član direkcije.

Godine 2012. uz funkciju izvršnog direktora agencije preuzima i poziciju direktora marketinga tvrtke eLog Adria d.o.o. koja djeluje na području logistike. Krajem 2016. godine prelazi u tvrtku EuroCompany99 d.o.o., tvrtke koja djeluje na području prehrambene industrije, na mjesto direktora marketinga.

Član je radnih skupina za izradu standarda zanimanja i kurikuluma trogodišnjeg studijskog obrazovnog programa „Poduzetništvo u primjenjenoj umjetnosti i dizajnu“ na veleučilištu Vern u Zagrebu, te član radne skupine za izradu standarda zanimanja petogodišnjeg studijskog obrazovnog programa „Ekolog“ na Prirodnoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Također je član radne skupine za izradu poduzetničkog modula obrazovnog programa za Voditelja zdravstvenog turizma Učilišta Ambitio u Zagrebu.

 


 

Organizacija poslovanja u zdravstvenom turizmu, Informatičke tehnologije u zdravstvenom turizmu, Marketing u zdravstvenom turizmu

Buga Jakovac, voditelj marketinga za domaća i strana tržišta u dentalnom turizmu

Buga Jakovac u Zagrebu završava preddiplomski studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te stječe zvanje stručnog prvostupnika ekonomije (bacc. oec.) Za vrijeme studija radi na studentskim poslovima uglavnom vezanim uz marketing. Praksu odrađuje u dioničkom društvu koncerna Agrokor – Jamnici. Dobiva mentora u svakom odjelu tvrtke kako bi se upoznala sa svim ekonomskim granama. Prvi posao nakon prakse dobiva na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u odjelu marketinga gdje obavlja posao prodaje i marketinga za školu te sudjeluje na razno raznim projektima za visoko obrazovanje. Šest mjeseci nakon toga biva regrutirana zbog osvojene nagrade za rad na projektu ERP sustava od strane trgovačkog društva Adacta. U Adacti, poduzeću za implementaciju ERP i CRM sustava, obavlja posao prodaje. Tu se zadržava do kraja prediplomskog studija. Nakon prediplomskog studija zapošljava se u ŠTIMAC centru dentalne medicine d.o.o., trgovačkom društvu za obavljanje dentalnih usluga, gdje i danas radi. U navedenom poduzeću kreće s pozicijom voditelja marketinga za domaća i strana tržišta. Istovremeno uz rad upisuje MBA studij marketinga na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kojeg završava u roku i time stječe naziv Master of Business Administration in Marketing. Nakon godinu i pol rada u centru dentalne medicne postaje voditelj ureda. U siječnju 2016. postaje direktorica ureda ili voditeljica centra nadležna svim odjelima u poduzeću. Zajedno s vlasnikom sudjeluje u organizaciji poslovanja, vođenju strategija i kontroli odjela.

Osim navedenog stalnog radnog mjesta, honorarno se bavi marketinškim projektima, najčešće usko vezanim uz digitalni marketing uslužnih poduzeća. Od lipnja 2016. sudjeluje u organizaciji i marketingu dva turistička projekta Culturrun i Meetstreetartist tvrtke Minuta dvije za usluge d.o.o.

S obzirom na to da je stekla vrijedno iskustvo u industriji dentalne medicine i dentalnom turizmu sudjeluje u evaluaciji novog programa Učilišta Ambitio „Voditelj u zdravstvenom turizmu“. Pri razvitku samog programa preuzima mjesto predavača u Učilištu Ambitio ustanovi za obrazovanje odraslih. U Učilištu Ambitio postaje u rujnu 2016. godine predavač na predmetu „ Organizacija poslovanja“ na programu „Voditelj u zdravstvenom turizmu“.

 


 

Organizacija poslovanja u zdravstvenom turizmu

Antun Škrinjar završio je Zrakoplovno tehničku školu u Zagrebu. Visoku školu za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu upisuje 2001. godine gdje stječe stručno zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti. Nakon završetka studija zapošljava se na Visokoj školi za sigurnost na radno mjesto tajnika Centra za srednjoškolsko obrazovanje odraslih i voditelja obrazovanja odraslih. Godine 2007. izabran je u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, a 2009. stječe pedagoško-psihološku naobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Zagrebu. Izborom u nastavničko zvanje predavača predaje od 2013. do 2014. predmet Građevinske mjere zaštite na radu na Visokoj školi za sigurnost, od 2014. do 2017. Stručna praksa na Visokoj školi za sigurnost, od 2013. do 2017. predmet Zaštita na radu na Veleučilištu Velika Gorica, a od 2017. Osnove tehničke sigurnosti na Veleučilištu Velika Gorica. Od 2015. godine zaposlen je u Ustanovi za cjeloživotno obrazovanju CTZ kao voditelj obrazovanja i predavač na programima osposobljavanja i usavršavanja. Autor je više stručnih priručnika za programe obrazovanja odraslih. Od dodatnih obrazovanja ima položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i stručnu osposobljenost za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

 


 

Wellness aspekti i rizici u zdravstvenom turizmu

Sandra Martinčić, pomoćnica ravnatelja za komercijalne poslove Thalasso wellness centra Opatija

Sandra Martinčić udana je i majka jednog djeteta. Obrazovanje je završila u Opatiji, najprije srednjoškolsko u tadašnjem CUO Opatija – smjer turistički radnik, a zatim nastavlja obrazovanje na Hotelijerskom Fakultetu u Opatiji – smjer hotelijerstvo. Diplomirala je 1989. godine te stječe kvalifikaciju diplomiranog ekonomista ugostiteljsko turističkog smjera.

Kako je tijekom fakultetskog obrazovanja sezonski radila u turističkoj agenciji „Kvarner Express“ na poslovima šalterskog službenika odmah nakon diplomiranja stalno se zapošljava u istoj agenciji na poslovima komercijalnog referenta za strana tržišta.

Nakon dvije godine rada u turističkoj agenciji prelazi u hotelsko poduzeće Liburnia Riviera Hoteli, na radno mjesto referentice za rezervacije u hotelu Excelsior u Lovranu koji je tada bio jedan od rijetkih hotela s 5 zvijezdica u regiji. Godine 1994. sa 29 godina preuzima mjesto šefice recepcije u ovom hotelu.

Nastavak poslovne karijere ostvaruje prelaskom 2000. godine u Službu prodaje Liburnia Riviera Hotela, najprije kao pomoćnice direktora Profitne grupe, a zatim 2002. godine preuzima rukovodeće mjesto šefice prodaje kada LRH upravlja s 17 hotela na opatijskoj rivijeri te jednim autokampom.

Izgradnjom Thalasso wellness centra Opatija, koji djeluje u okviru Thalasotherapije Opatija, 2005. godine dolazi na radno mjesto pomoćnice ravnatelja za komercijalne poslove gdje i danas radi.

Svojim bogatim radnim iskustvom uspiješno postavlja temelje jednog novog zdravstveno-turističkog proizvoda na Opatijskoj rivijeri.

Sandra Martinčić tijekom radnog djelovanja stalno se usavršava u struci sudjelovanjem u programima cjeloživotnog učenja, koji su sustavno organizirani u Liburnia Riviera Hotelima u Opatiji, te kroz studijske boravke i kraće seminare u zemljama i institucijama koje nude višu razinu ili drugačiji tip usluga zdravstvenog turizma, kao što su, na primjer, Austrija, Mađarska, Švedska, NR Kina i dr.

Značajano je spomenuti da je godinama aktivana u tijelima turističkih zajednica kako Županijske tako i lokalnih, TZ Mošćenićke Drage, TZ Opatije.

Članica je i Upravnog vijeća Klastera Zdravstvenog turizma u drugom mandatu.

Ostale značajne vještine i kompetencije karakteristične za gospođu Sandru Martinčić su i visoka razina znanja i sposobnost komunikacije na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, sklonost timskom radu, sposobnost prilagođavanja različitim situacijama i ljudima, izražena lojalnost timu, smisao za organizaciju, brzo iznalaženje rješenja za izvanredne situacije, odgovornost za izvršenje preuzetih zadataka.

 


 

Lječilišni aspekti i rizici u zdravstvenom turizmu

Marcel Medak, ravnatelj Bizovačkih toplica, predsjednik Zajednice zdravstvenog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori

Osnovnu i srednju ekonomsku školu završio je u Pločama, nakon čega upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu, kojeg završava 1996. godine i stječe zvanje magistra kineziologije uz prosječnu ocjenu tijekom studiranja 4,16.

Sudionik je Domovinskog rata kao dragovoljac domovinskog rata 1991. kao pripadnik ZNG satnija Ploče. Od 1996. do 2002. godine živio je u Pločama i radio kao profesor tjelesnog odgoja i voditelj fitness kluba, nakon čega se seli u Daruvar s obitelji.

Oženjen je i otac dvoje djece.

U Daruvaru je radio u Pučkom otvorenom učilištu kao predstojnik Hrvatskog doma od listopada 2002. godine do lipnja 2007. godine, nakon čega je bio 2 godine direktor „DARUC“ d.o.o. tvrtke u 100% vlasništvu grada Daruvara.

Od 2009. do 2017. godine bio je ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“.  Tijekom 8 godina rada na mjestu ravnatelja stekao je dragocjena praktična i teorijska iskustva iz najrazličitijih područja koja su potrebna za kvalitetno vođenje zdravstvene ustanove. Od 2017. godine imenovan je ravnateljem Bizovačkih toplica.

Od travnja 2011. godine imenovan je predsjednikom Zajednice za zdravstveni turizam pri HGK. Kroz rad Zajednice za zdravstveni turizam spoznao je osnove problematike i ogromni potencijal zdravstvenog turizma u RH.

Član je sabora Hrvatske turističke zajednice ispred Bjelovarsko-bilogorske županije od 2012. godine. Aktivno sudjeluje u radu UPUZ (Udruga poslodavaca u zdravstvu) kao i UPUHH (Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske) te je tajnik Klastera termi RH osnovane u ministarstvu zdravlja u srpnju 2015. godine.

Od svibnja 2016. godine postaje član Turističkog vijeća HTZ-a zadužen za područje središnjeg i istočnog dijela kontinentalne Hrvatske i posebne oblike turizma.

Na međunarodnom planu je član izvršnog odbora EHTTA (European Historical Termal Town Association) udruge europskih povijesnih termalnih gradova sa sjedištem u Brusellu.

Dodatno se usavršavao na interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Zdravstveni turizam“ u Opatiji  od studenog 2012. godine, te je u studenom 2015. godine  stekao zvanje sveučilišnog  specijaliste zdravstvenog turizma ( univ. spec. oec.).

 


 

Komunikacija u zdravstvenom turizmu

Sanja Jozić, psiholog, predavač na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima za odgojno-obrazovne djelatnike

Sanja Jozić nakon završetka gimnazije u Zagrebu završava Studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla akademski naziv magistar psihologije. Pri kraju studija upisuje četverogodišnju edukaciju iz integrativne psihoterapije koju završava 2014. godine i stječe europski certifikat integrativnog psihoterapeuta. U godini nakon završetka studija završava vježbenički staž iz područja kliničke psihologije i 2010. godine stječe osnovnu dopusnicu za opbavljanje psihološke djelatnosti. Od 2009. do 2011. godine zaposlena je kao stručni suradnik psiholog u udruzi za djecu s posebnim potrebama gdje je uz vođenje projekata provodila psihodijagnostička ispitivanja i savjetovanje djece i njihovih roditelja. U tom periodu autor je i voditelj niza projekata na gradskog, državnoj i europskoj razini. Ima iskustva u vođenju nekoliko EU projekata financiranih iz programa Mladi na djelu, Programa za cjeloživotno učenje i Europskog socijalnog fonda.

Godine 2011. zapošljava se kao stručni suradnik psiholog u Dječjem vrtiću Gajnice gdje radi i danas na poslovima psihodijagnostike i praćenja psihofizičkog razvoja djece, izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu s posebnim potrebama, psihološkog savjetovanja i psihoterapije djece i roditelja te stručnog usavršavanja odgojitelja u planiranju odgojno-obrazovnog rada. Redovito je i predavač u Stručno–razvojnom centru Dječjeg vrtića Gajnice za stručne suradnike i odgojitelje drugih vrtića. Od kolovoza 2013. do studenog 2014. bila je angažirana kao voditelj projekta u okviru IPA IV programa. Osim spomenutog, od 2011. do danas angažirana je kao vanjski stručni suradnik u Osnovnoj Montessori školi „Barunice Dedee Vranyczany“ gdje obavlja psihološku procjenu učenika, psihološko savjetovanje učenika i roditelja, a ujedno je i član Povjerenstva za procjenu psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u osnovnu školu.

Značajno iskustvo ima na području komunikacijskih vještina i redovito sudjeluje kao predavač na gradskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima za odgojno – obrazovne djelatnike. Od 2014. do danas radi kao predavač izbornog predmeta „Komunikacijske vještine“ u okviru programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za dentalnog asistenta/ice u ustanovi za obrazovanje odraslih Učilište Ambitio. Od 2016. godine u istom Učilištu sudjelovala je u izradi nastavnih sadržaja za predmet „Komunikacijske vještine u zdravstvenom turizmu“ u okviru programa usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu. Educirala je iz istog predmeta 20 polaznika kroz pilot program usavršavanja za poslove Voditelja zdravstvenog turizma.

 


 

Turistička ponuda na destinaciji

Božena Šmit, prof. geografije

Završila je Osnovnu školu Otona Ivekovića, Srednju ekonomsku školu Borisa Kidriča, Osnovnu glazbenu školu Rudolfa Matza (gitara) i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer prof. geografije.

U struci radi od 1995. godine u nekoliko osnovnih i srednjih škola i u međuvremenu polaže stručni ispit.

Od 2004. godine stalno je zaposlena u Gimnaziji Tituša Brezovačkog i Gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu. U sklopu dodatne nastave iz geografije, bavi se organizacijom i vođenjem terenske nastave u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Italija, Mađarska, Njemačka, Slovenija, Češka). Amaterski se bavi fotografijom već dugi niz godina. Osim toga,  njezini putopisi i fotografije izdane su i u PDF magazinu „Svijet kulture“.

 

 


 

Prodaja u zdravstvenom turizmu

Alfred Franković, klaster manager Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera 

Alfred Franković stekao je titulu diplomiranog inženjera brodostrojarstva diplomiravši na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Poslovni put započeo mu je u Lošinjanki d.d. na Malom Lošinju gdje je bio voditelj distributivnog centra zadužen za organizaciju rada centra, izradu i kontrolu budžeta, odabir edukaciju i motivaciju zaposlenika, organizaciju prodaje te naručivanje robe. Nakon rada u Lošinjanki d.d. prešao je u Jadranku d.d. gdje je radio kao komercijalist zadužen za pronalaženje kupaca, prodaju, ali i naručivanje robe iz inozemstva. S obzirom da je radno iskustvo stekao uglavnom u prodaji, logičan slijed bio je prelazak u AWR International d.o.o. gdje je zaposlen kao terenski komercijalist ovlašten za prodaju i odnos s klijentima. U tvrtki Silmar d.o.o. u Rijeci radio je također kao komercijalist s istim zadacima i ovlaštenjima kao i u pretkodnim tvrtkama u kojima je radio. No, veći dio poslovne karijere proveo je u Raiffeisen stambenoj štedionici d.d. gdje je bio regionalni direktor i voditelj. Izrada strateških i operativnih planova tvrtke, izrada regionalnog budžeta, definiranje standarda kvalitete usluge, odgovornost za ostvarenje ciljeva, odabir, edukacija, trening, motivacija i kontrola voditelja i prodajnih savjetnika samo su neki od njegovih zaduženja. Nova iskustva vidio je u tvrtki Dogma nekretnine d.o.o. gdje je kao voditelj prodaje kontrolirao aktivnosti i rezultate, planirao nove segmente poslovanja i strategiju razvoja, educirao i motivirao agente, ali i bio odgovoran za ostvarivanje ciljeva, pronalaženje novih načina za prodaju nekretnina te za kreditno posredovanje između klijenata i financijskih ustanova.

Životni poziv vidio je u zdravstvenom turizmu gdje trenutno radi u Klasteru zdravstvenog turizma Kvarnera na poziciji klaster menadžera. Sva prijašnja iskustva značajno mu pomažu u koordiniranju 29 članica koliko ih Klaster broji. Uz koordiniranje, zadužen je i za izradu i provedbu stratečkih i operativnih planova, budžet Klastera, operacionalizaciju ciljeva i zadataka, primjenu standarda kvalitete u svim fazama planiranja, realizacije i kontrole aktivnosti, definiranih u skladu s potrebama članova Klastera, koordinaciju i prezentaciju aktivnosti na lokalnoj i globalnoj razini te samostalno odlučivanje i provođenje dogovorenih smjernica.

Oženjen je i ima dvije kćeri.

 


 

Pravni propisi i standardi u zdravstvenom turizmu

Krešimir Škof, osnivač i dopredsjednik Udruge pravnika u zdravstvu, osnivač i dopredsjednik Klastera Termi RH

Krešimir Škof do kraja osnovne škole živio je u Zlataru. Srednju upravnu školu kao i Pravni fakultet završava u Zagrebu. Danas živi u Zaboku. Poslovnu karijeru započeo je na mjestu tajnika trgovačkog društva Konstruktor Zlatar, nakon čega postaje direktor dijela trgovačkog društva koje se izdvojilo. Početkom devedesetih je radio kao suvoditelj investicije u Arma Zagreb gdje kasnije preuzima dužnost direktora društva Končar-Arma. Od 2003. godine radi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na radnom mjestu rukovoditelja službe za pravne, kadrovske i opće poslove, a od 2009. godine je zamjenik ravnatelja bolnice. Dodatno je završio izobrazbu s međunarodnim certifikatom Healthcare manager, ima i certifikat potreban za obavljanje poslova javne nabave te ima iskustva u pripremi i vođenju projekata financiranih iz EU fondova.

Odmah po početku rada u zdravstvu postaje član Zajednice zdravstvenog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori  te od početka radi na promociji zdravstvenog turizma i  nastojanjima da se pravni propisi RH, osobito Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o pružanju usluga u turizmu, usklade s potrebama zdravstvenih ustanova koje mogu i trebaju  biti nositelji zdravstvenog turizma RH, osobito jer iza njih stoji  stoljetna tradicija pružanja tih usluga. Aktivno sudjeluje na svim raspravama pri Ministarstvu zdravstva, Zavodu za zdravstveni turizam, Ministarstvu turizma te u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje se raspravlja o zdravstvenom turizmu i aktualnim problemima pristupa EU tržištu. Od samog početka sudjeluje u programu usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu u Učilištu Ambitio.

Osnivač je i dopredsjednik Klastera Termi RH koja se bavi promicanjem zdravstvenog turizma u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja koriste ljekovite prirodne čimbenike, a ujedno preko Ministarstva zdravlja i Zavoda za zdravstveni turizam nastoji ishoditi promjene u legislativi i združeno marketinški promiče zdravstveni turizam u EU. Osnivač je i dopredsjenik Udruge pravnika u zdravstvu te aktivno sudjeluje s radovima iz oblasti zdravstva na kongresima s međunarodnim sudjelovanjem pravnika zaposlenih u zdravstvu.

 


 

Engleski jezik u zdravstvenom turizmu

Ines Gašpert Junek završila je osnovnu školu i jezičnu gimnaziju te studij Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Tijekom studija zapošljava se u privatnoj školi za strane jezike „Cvrčak“ te radi s polaznicima od vrtićke do odrasle dobi. Nakon završenog studija prelazi u Siemens d.d., gdje najprije radi kao osobna asistentica u Upravi društva, a nakon toga kao asistentica odjela Energetike. Tamo se usavršava u području poslovnog engleskog i njemačkog jezik, a posebice u području poslovnih vještina poput prevođenja, poslovne korespondencije i komunikacijskih vještina. 2008. godine prelazi u prevoditeljsku agenciju Lingua-soft, a od 2009. godine u OŠ Trnsko. Uz to što je napredovala u zvanje učitelja mentora je i multiplikatorica Goethe-Instituta Hrvatska te vodi radionice za učitelje. Redovito sudjeluje na stručnim skupovima i seminarima.

Od 2018. godine surađuje s Učilištem Ambitio gdje uspješno podučava Engleski jezik u zdravstvenom turizmu.