U program stjecanja srednje stručne spreme (prve kvalifikacije) za zanimanje dentalni asistent može se upisati osoba s navršenih petnaest godina života i završenom osnovnom školom. Također, polaznik kod prijave za upis treba donijeti liječničko uvjerenje opće/obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalnog asistenta.

U program prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu i liječničko uvjerenje opće/obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalnog asistenta.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike strukovno-teorijskih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.