UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE WWW.UCILISTE-AMBITIO.HR

Korisnik posjetom www.uciliste-ambitio.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.uciliste-ambitio.hr (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem www.uciliste-ambitio.hr, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje Učilištu Ambitio (dalje u tekstu: UA) izričitu suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom upita i obrasca za prijavu na programe obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu pružanja informacija i upisa Korisnika u programe obrazovanja odraslih, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.

Uvod

Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

 1. Način i svrha korištenja www.uciliste-ambitio.hr
 2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
 3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
 4. Način korištenja i obrađivanja podataka
 5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
 6. “Kolačići” (Cookies)
 7. Zadržavanje korisničkih podataka
 8. Sigurnosne procedure
 9. Promjena Uvjeta

1. Način i svrha korištenja www.uciliste-ambitio.hr

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.uciliste-ambitio.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka UA te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.uciliste-ambitio.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. UA neće biti odgovoran za način korištenja www.uciliste-ambitio.hr, za radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.uciliste-ambitio.hr.

2. Način prikupljanja osobnih podataka

 1. Izravno od Korisnika u slučaju slanja upita i obrasca za prijavu za programe obrazovanja odraslih putem weba,
 2. Neizravno prilikom korisničkog surfanja www.uciliste-ambitio.hr.

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom slanja obrasca za prijavu putem weba Korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Spol
 3. Datum rođenja
 4. JMBG
 5. Mjesto i država rođenja
 6. Ime roditelja
 7. Državljanstvo
 8. OIB
 9. Adresa, poštanski broj, mjesto i županija
 10. Telefonski i mobilni broj
 11. E-mail adresu
 12. Koju ste srednju školu završili?

Neizravno prikupljanje podataka

 1. Putem kolačića – Korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod “Kolačići”)
 2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google Analytics-a i Google Adwords-a.

4. Korištenje prikupljenih informacija

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem www.uciliste-ambitio.hr mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

 1. Omogućiti Korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.uciliste-ambitio.hr
 2. Obrađivanje obrasca za prijavu koju je Korisnik napravio putem www.uciliste-ambitio.hr
 3. Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta
 4. Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.uciliste-ambitio.hr
 5. Analizirati korisničko korištenje www.uciliste-ambitio.hr i raditi web statističke izvještaje za interne potrebe Učilišta Ambitio
 6. Kontaktirati Korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz korisnički upit ili obrazac za prijavu u programe obrazovanja odraslih
 7. Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pretraživanje i pregledavanje www.uciliste-ambitio.hr te lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi.

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da UA korisničke podatke prikupljene putem www.uciliste-ambitio.hr može prosljeđivati:

 1. Zaposlenicima UA koji su uključeni u zaprimanje obrazaca za prijavu korisnika u programe obrazovanja ili u pružanje informacija temeljem obrasca za prijavu
 2. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu UA web stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
 3. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza
 4. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja UA usluga

6. “Kolačići” (Cookies)

Prigodom korištenja, tj. www.uciliste-ambitio.hr, poslužitelj pohranjuje određene informacije u  obliku “kolačića” (“cookie”) na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. “Kolačići” se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. “Kolačić” je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. “Kolačić” se ne može koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri posjeti www.uciliste-ambitio.hr stranicama koriste tip cookie-a poznat pod nazivom “privremeni kolačić” (“session based cookie”), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta www.uciliste-ambitio.hr web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.

U “kolačiću” se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti. UA korištenjem “kolačića” ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se “kolačić” nalazi na računalu Korisnika, UA ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti UA web stranice s nekoga drugog računala.

“Privremeni kolačići” standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranice UA, koje za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi “privremeni kolačić” koji je aktivan tijekom korištenja www.uciliste-ambitio.hr.

Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja “kolačića” putem postavki internet preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje “kolačića” postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti www.uciliste-ambitio.hr stranice neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga UA savjetuje korištenje “kolačića” prilikom posjete www.uciliste-ambitio.hr stranica.

7. Zadržavanje korisničkih podataka

UA će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe.

8. Sigurnosne procedure

UA na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni standard (SSL tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci.

Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni.

UA ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se radi o slučajevima nad kojima UA nema izravni nadzor.

9. Promjena Uvjeta

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja UA, kao i drugi UA posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

UA pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem UA web stranice ili na drugi primjeren način.