VI. generacija 2015. – usavršavanje za poslove dentalnog asistenta

Treće predavanje za polaznike programa usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice održat će se 15. i 16. siječnja 2016. godine.