Romanita Milojević – rođena je 21. 07. 1963. godine u Zagrebu i majka je dvoje djece.

Godine 1986. diplomirala je na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je stekla naziv: Viša medicinska sestra bolničkog smjera.

Godine 2002. diplomirala je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu- smjer poremećaji u ponašanju te stekla naziv: Magistra socijalne pedagogije.

U akademskoj godini 2011./2012. upisala je poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost-prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i unapređenje mentalnog zdravlja na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1994. godine zaposlena je u Školi za medicinske sestre Mlinarska Zagreb kao nastavnik zdravstvene njege i metodike zdravstvenog odgoja.

Od 2003. – 2009. godine je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te nositelj kolegija zdravstvena njega majke i novorođenčeta, zdravstvena njega djeteta.

Od 2004. – 2006. godine je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Nositelj je kolegija zdravstvena njega majke i novorođenčeta, zdravstvena njega djeteta.

Od 2004. do 2012./2013. godine je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Nositelj je kolegija zdravstvena njega majke i novorođenčeta, zdravstvena njega djeteta.

Od akademske godine 2008./2009. do 2010. je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstvo pri odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru. Nositelj je kolegija zdravstvena njega majke i novorođenčeta, zdravstvena njega djeteta.

Od akademske godine 2011./2012. do 2014./2015. je nastavnik na Sveučilišnom studiju sestrinstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku – dislocirani studij Pregrada. Nnositelj je kolegija: zdravstvena njega žena, te zdravstvena njega djeteta i adolescenta.

“Odgoj je moćna stvar: imate mogućnost promijeniti svijet odgajajući  zadovoljnog i samosvjesnog mladog čovjeka spremnog biti pošten i human prema sebi i drugima.

Zamislite da svatko tko ima djecu odgoji takve “primjerke”!”

Nepoznati autor

 

Irena Habazin rođena je 7. lipnja 1957. godine u Zagrebu.

Diplomirala je na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a potom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer – Poremećaji u ponašanju, na kojem je 2010. godine obranila magistarski rad, a 2013. godine i doktorsku disertaciju.

Do 1993. godine radila je u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a od tada do danas zaposlena je u Školi za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu.

Godine 2009. napredovala je u zvanje profesor mentor i 2014. godine u zvanje profesor savjetnik. Od 2006. godine vanjski je suradnik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Od 2010. do 2012. godine sudjelovala je kao član radne skupine za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i kurikuluma za kvalifikaciju medicinska sestra/tehničar opće njege u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb, a od 2010. do 2011. godine bila je član upravljačkog odbora twinning light projekta “Podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnog programa s Direktivom 2005/36/EK”.

Dodatno je završila edukaciju iz Integrativne geštalt terapije (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie). Volonterski sudjeluje u izradi i izvođenju programa Centra za obitelj, djecu i mlade – CODIM.

 

Zlatka Kozjak Mikić rođena je 1963.u Zagrebu.

Diplomski i poslijediplomski studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,  gdje je obranila i doktorsku disertaciju. Radila je  kao psihologinja  u predškolskoj ustanovi, u okviru čega je stekla znanja i kompetencije u radu s djecom u dobi od šest mjeseci do polaska u školu, njihovim roditeljima i odgajateljima. Dvadesetak je godina radila u Školi za primalje, u okviru čega je njeno područje interesa bila prenatalna psihologija, priprema za roditeljstvo i   poučavanje budućih primalja.

Brojnim autorskim prilozima kroz više godina sudjelovala je u TV emisiji „Filipove bebe“, koja se bavila trudnoćom, razvojem i odgojem djeteta u prvim godinama života. Stalnu inspiraciju  nalazila je u vlastitoj trudnoći, braku i odrastanju svoje kćeri.  Niz godina suradnica je Centra za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici te sudjeluje u njihovu programu Pripreme roditelja za porod i roditeljstvo.

Sada je zaposlena u Zdravstvenom učilištu kao psihologinja- savjetnica. Voditeljica je Međužupanijskog stručnog vijeća psihologa strukovnih škola. Suradnica je Zdravstvenog veleučilišta u kolegijima Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja, Razvojna psihologija i Komunikacijske vještine. Stečena  znanja prenosi na stručnim skupovima odgojno obrazovnih djelatnika te objavljivanjem stručnih i znanstvenih radova.

 

Dijana Didak –  rođena je 22.08.1966. g. u Daruvaru. Osnovnu školu završila je u Bregani, a srednju medicinsku školu 1986. godine u Zagrebu. Do 1993. godine radi u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.

Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2011. godine stječe zvanje prvostupnice sestrinstva.

U periodu od 1993. do 1995. godine radi u Domu umirovljenika Trnje, a od 1995.  do 2000. godine u kućnoj njezi privatne Zdravstvene ustanove. U stomatološkoj poliklinici „ Zagreb“ radi u razdoblju od 2000. do 2015. godine iz koje na poziv Zdravstvenog  učilišta  odlazi na mjesto predavača strukovnih predmeta u smjeru dentalni/a asistent/ ica.

Godine 2016. na KBF- u u Zagrebu završava pedagoško obrazovanje i stječe naziv strukovnog nastavnika.

U Učilištu „Ambitio ̎ predaje kao stručni suradnik od njegovog osnivanja 2013. godine do danas na predmetima vezano za rad u stomatološkoj ordinaciji, kao i na predmetu Promoviranje oralnog zdravlja.

 

Duša Petošić Tripalo – rođena je 1981. godine u Slavonskom Brodu. Srednju školu završila je u Zagrebu. Nakon srednje škole upisuje Tekstilno tehnološki fakultet, smjer Modni dizajn.  Po struci je dipl. modni dizajner.

Od malih nogu bavi se plesom i ritmikom. Tako je ljubav prema glazbi i pokretu prevagnula. Školovala se na Reebok University za aerobic i pilates instruktora, te “Magistra” učilištu za instruktora grupnih programa. Trx licenca, Hard Body, funkcional flow, btls, pilates, step, workout samo su neki od programa koje vodi i za koje se usavršila kod nas i u inozemstvu.

Predsjednik je DŠR Dvorana. Radi u više fitness centara u Zagrebu zadnjih 16 godina.

Od 2012. god. vodi i program za mame i bebe u “Sparta fitness centru” koji joj je i jedan od dražih programa, budući je i sama majka djevojčice Tare.

 

Dino Pavoković rođen je 1988. god. Nakon završene osnovne škole i prirodoslovno-matematičke gimnazije u Virovitici, 2007. godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku te 2013. godine stječe titulu doktora medicine. Potrebno iskustvo nakon fakulteta stjecao je prvo kroz pripravnički staž u privatnoj ordinaciji opće/obiteljske medicine u Virovitici, a potom u Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u ordinaciji opće/obiteljske medicine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu trenutno je na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu” i na Klinici za ginekologiju i porodništvo KB “Sveti duh” radi kao specijalizant ginekologije i opstetricije.

Od društvenih aktivnosti ističu se dodatna znanja i posjedovanje licenci od strane Hrvatskog Crvenog križa kao licenciranog spasitelja na otvorenim i zatvorenim vodama, te licenciranog predavača od strane Hrvatskog Crvenog križa i Ministarstva zdravlja nastavnog predmeta “Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći” (pružanje prve pomoći: osobama bez svijesti koje dišu i bez svijesti koje ne dišu, krvarenje, ozljede i sl.).

Na radionici “Roditeljem se postaje” zajedno sa primaljom Nasihom Kukec sudjeluje u temi Perinatalno zdravlje.

 

Nasiha Kukec rođena je 1960. godine

Godine 1980.  završila je srednju medicinsku školu, smjer primaljstvo u Tuzli.

Godine 1981. prvo radno iskustvo stječe u Gornjoj Bistri „Bolnica za kronične bolesti dječje dobi“  gdje je do 1989. godine radila kao medicinska sestra u stalnom kontaktu s djecom

Godine 1989. započinje primaljsku karijeru u Klinici za ginekologiju i porodništvo KB „Sv.duh“

Godine 2007./08. upisuje stručni studij primaljstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je 2011. godine diplomirala, te stječe titulu bacc. obs., prvostupnice primaljstva.

Godine 2007. aktivno je sudjelovala u projektu KB „Sv.duh“  „Rodilište – prijatelj djece“ realiziranog u suradnji s Unicefom i pri tome je završila poslijediplomski tečaj prve kategorije za zdravstvene djelatnike o promicanju dojenja i između ostalog, kontakta majke i djeteta odmah nakon porođaja „koža na kožu“.

Godine 2017. godine završila je poslijediplomski tečaj u pilot projetku Unicefa i Ministarstva zdravlja RH „Rodilišta prijatelji majki i djece“ na KB „Sv. Duh“ o potrebi prilagođavanja rodilišta potrebama majki.

Godine 2017. objavljen joj je članak u liječničkom perinatalnom časopisu na temu „ Epiziotomija i oasis u Hrvatskoj“.

Aktivna je na brojnim stručnim simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Uz bogato radno iskustvo kao medicinske sestre i primalje, Nasiha je aktivna i kao mentorica. Te je mentor na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu, smjer sestrinstvo i mentor je primaljama pripravnicama u bolnici Sv. Duh.

Danas radi na KB „Sv. Duh“ kao glavna primalja Odjela za rodilje i babinjače sa svakodnevnim radom kao primalje u rađaonici.

 

Marija Božičević – rođena je 1975. godine u Zagrebu i majka je petero djece.

Pohađala je školu za medicinske sestre „Mlinarska“ i diplomirala na studiju za više medicinske sestre – tehničare Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2003. godine stječe zvanje prvostupnice sestrinstva.

Godine 2013. završila je Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatno je završila edukaciju iz grupne terapije na Institutu za grupnu analizu.

Od 1995.-1997. godine radila je na Zavodu za neonatologiju i intenzivno liječenje djece KBC-a Zagreb, a zatim kao glavna sestra Zavoda za neonatologiju Sveučilišne bolnice Univalle u Boliviji.

Od 1999. godine radi na Klinici za psihijatriju KBC-a Zagreb, trenutno na mjestu glavne sestre Specijalističkog zavoda za personologiju, poremećaje hranjenja i poremećaje ličnosti.

Dugogogodišnji je mentor vježbovne nastave na Zdravstvenom veleučilištu i predavač Zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika na Sveučilištu Sjever.

Sudjelovala je na brojnim kongresima, u kliničkim istraživanjima te objavila više publikacija na temu mentalnog zdravlja.

Članica je EPA-e (European Psychiatric Association) i HORATIO-a (European Psychiatric Nurses).