Zahvaljujući tvrtki Kadulja A.M. d.o.o svaki polaznik radionice dobiva prigodan poklon paket.