Učilište Ambitio uz svoje formalne programe obrazovanja provodi razne radionice i tečajeve stručnog usavršavanja. Dodatnom ponudom želimo svojim, ali i svim ostalim zainteresiranim polaznicima omogućiti kontinuirani osobni razvoj s ciljem razvoja profesionalnih i društvenih kompetencija.

Vaša želja za učenjem i novim spoznajama bila je naš motiv da se upustimo u zahtjevan projekt organizacije i prezentiranja tema, za koje smo procijenili da bi Vas mogle zanimati i naći konkretnu primjenu u Vašim radnim okruženjima. Zajedničko druženje, razmjena iskustava i znanja omogućit će nam da zajednički utječemo na razvoj kvalitete struke i osobno zadovoljstvo.

 

Stručno-edukativna radionica 2/2020 – “Nefarmakološke (alternativne) metode kontrole boli; Protokoli provođenja i kontrole sterilizacijskog postupka; PRF protokol”

Mjesto održavanja radionice:  Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb.

Datum i vrijeme održavanja radionice: 26. rujna 2020. s početkom u 9:00 sati. Odgođeno do daljnjega!

Za sudjelovanje potrebno je ispuniti obrazac za prijavu.

 

Ciljevi stručno-edukativne radionice:

 • objasniti fiziologiju razvoja boli
 • prezentirati nefarmakološke načine kontrole boli i njihovu primjenjivost u okviru dentalnih zahvata
 • izdvojiti aspekte i značaj dentalnog/e asistenta/ice u osiguravanju aseptičnih uvjeta rada u ordinaciji dentalne medicine
 • demonstrirati protokole pripreme instrumenata, materijala i pribora za provođenje sterilizacijskog postupka
 • objasniti važnost kontinuiranog provođenja tehničke, kemijske i biološke kontrole sterilizacijskog postupka
 • ukazati na moguće pogreške u procesuiranju i provođenju protokola sterilizacije
 • promišljati i raspraviti dileme vezane uz protokole i provođenje sterilizacijskog postupka
 • objasniti pojam autolognog materijala za augmentiranje
 • demonstrirati pripremu instrumenata, uređaja, materijala i pribora za provođenje PRF protokola
 • prezentirati provođenje PRF protokola
 • objasniti preoperativnu pripremu, intraoperativno praćenje i postoperativno praćenje pacijenta.

 

PREDAVAČI

Nina Cebalo, dr. med. dent. diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Doktorski studij je upisala godine 2015. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Od 2015. do danas zaposlenik je Doma zdravlja Zagreb-zapad. Na 3. međunarodnom kongresu „Hrvatski dani dječje stomatologije“ 2017. godine održala je oralnu prezentaciju pod nazivom „Inovativne metode kontrole anksioznosti i boli“. Od 2017. godine do danas povodom fašničkih dana održava akciju „Maskom protiv straha“ gdje je omogućen pregled djece pod maskama u stomatološkoj ambulanti kako bi se umanjio strah od dolaska na prvi pregled.  U Glasilu Hrvatske komore dentalne medicine „Vjesnik dentalne medicine“ (volumen 26, broj 1, ožujak 2018.) objavila je u suradnji s prof. dr. sc. Asjom Čelebić iz Zavoda za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, članak pod nazivom „Imedijatna proteza – prikaz slučaja“. Na Božičnom kongresu Hrvatske Komore Dentalne Medicine 15. 12. 2018. godine osvojila je nagradu za najbolju poster prezentaciju pod nazivom „Utjecaj TENS aparata na anksioznost i bol kod djece u dobi od 9-14 godina“. U kolovozu 2018. diplomirala na Medical Esthetic Institutu te dobila titulu liječnika estetske medicine od Hrvatske komore estetske medicine. U veljači 2019. u Domu zdravlja Zagreb-zapad održala je predavanje za pacijente pod nazivom „Stomatologija od A do ZNAM SVE!“. U ožujku 2019. gostovala je kao predavač u srednjoj školi za dentalne asistente na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu gdje je predavala o nefarmakološkim (alternativnim) metodama kontrole boli. U studenom 2019. doktorica je, kao jedini stomatolog iz Europske unije, sudjelovala u dentalnoj misiji u Nepalu kako bi se omogućili pregledi i dentalni zahvati djeci kojoj dentalna skrb nije dostupna.

 

Jasna Mustač, med. ses., završila je Školu za medicinske sestre Vrapče 1980. godine i započela svoj rad u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ na odjelu kirurgije gdje ostaje do 1992. godine. Od 1992. godine započinje svoj rad u Stomatološkoj poliklinici Zagreb gdje radi i danas. Dodatno je završila osposobljavanje djelatnika za obavljanje poslova sterilizacije u zdravstvenim ustanovama.

 

 

 

 

 

Maja Barošević, bacc. ms., glavna sestra Kliničkog zavoda za oralnu kirurgiju. Rođena je 1970. godine u Vukovaru, srednju medicinsku školu završila je 1989. U Osijeku, iste godine započinje rad u Klinici za infektološke bolesti „Fran Mihaljević“ i specijalizira se za njegu imunokompromitiranih bolesnika, gdje radi do 1995., kada započinje rad na Klinici za stomatologiju, Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. radi kao glavna sestra Kliničkog Zavoda za oralnu kirurgiju, Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Održala je brojna predavanja u sklopu tečajeva trajne edukacije dentalnih asistenata te sudjelovala u više radnih tečajeva trajne edukacije doktora dentalne medicine.