Talijanski u dentalnom turizmu

Trajanje

60 sati

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad

Cijena

Početni – kombinirana nastava 530,00 EUR (4 rate)
Napredni – kombinirana nastava 400,00 EUR (3 rate)
Napredni putem e-učenja 400,00 EUR (3 rate)
10 % popusta za bivše i sadašnje polaznike nekog od formalnih programa

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica