Osposobljavanje za poslove gerontodomaćina/ice

Balić Hana

Hana Balić završila je srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra na Zdravstvenom učilištu u Mostaru. Od 1982. do 2000.  godine radi kao medicinska sestra na

Više

Đukanović Ljubica

Ljubica Đukanović nakon završene srednje škole u Zadru počinje sa radom na KBC Zagreb, gdje radi i danas kao voditelj smjene na odjelu dijalize Zavoda

Više

Škrinjar Antun

Antun Škrinjar završio je Zrakoplovno-tehničku školu u Zagrebu. Visoku školu za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu upisuje 2001. godine gdje stječe stručno zvanje diplomiranog inženjera

Više

Trajanje

160 sati, 2 mjeseca

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad (preko tjedna u poslijepodnevnim satima)

Cijena

530,00 EUR
5 % popusta prilikom uplate cjelokupnog iznosa školarine.

Način plaćanja

3 rate

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica