Uvjeti upisa:

navršenih 18 godina života,

poznavanje jednoga stranog jezika,

poznavanje rada na računalu,

završena srednja škola za sljedeća zanimanja: strojarski tehničar, strojarski tehnološki tehničar, tehničar za finomehaniku, elektrotehničar, tehničar za elektrostrojarstvo, tehničar za procesnu tehniku, tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, elektroničar, tehničar za mehatroniku, tehničar za očnu optiku.

Program usavršavanja također mogu upisati osobe s bilo kojom višom ili visokom školom.

Neformalno, program mogu upisati i sve druge osobe s minimalno završenom srednjom školom bilo kojeg drugog usmjerenja od gore navedenih.