Polaznik po završetku programa usavršavanja za poslove u području slušne akustike će: 

  1. Razlikovati vrste oštećenja sluha
  2. Komunicirati na pravilan način s klijentom u skladu s njegovim potrebama i osobitostima
  3. Voditi prodajni proces u području slušne akustike na načelima prodajnog razgovora, dobrog prodavača i korištenjem odgovarajuće terminologije
  4. Provesti ispitivanje i mjerenje sluha te uzimanje otiska zvukovoda s pomoću odgovarajuće opreme
  5. Savjetovati klijenta prilikom odabira optimalnog slušnog pomagala prema nalazu specijalista, rezultatima mjerenja sluha, otisku zvukovoda te potrebama klijenta
  6. Prilagoditi slušno pomagalo prema nalazu specijalista, rezultatima mjerenja i ispitivanja sluha te prema specifikacijama proizvođača slušnih pomagala
  7. Uputiti klijenta u način upotrebe i održavanja slušnog pomagala tijekom i nakon privikavanja na slušno pomagalo
  8. Primijeniti postupke zaštite na radu i prve pomoći